Get Adobe Flash player

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 2017

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE PRACOWNIKÓW

MŁODOCIANYCH 2017

18 października br. w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego pracowników młodocianych, pierwszego roku nauki zawodu.

Młodzi przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników w praktyce i w szkole, odnosić się godnie i z szacunkiem do przełożonych, a po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu czeladniczego.

Pasowania Szablą Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysława Siemienieckiego, którzy wręczyli pasowanym zaświadczenia o przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła.

Na uroczystość przybyli: Wicedyrektorki CKZiU w Złotowie, Panie Anna Baranowska i Justyna Dmuchowska, Radny Rady Miasta i Gminy Jastrowie Pan Ryszard Król, wychowawcy z CKZiU: Monika Lubińska, Anna Żmudziejewska,

Łukasz Tomczak, Adam Zieliński, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu.

Zarząd Cechu dziękuje dyrekcji i nauczycielom Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie za współorganizację uroczystości, w szczególności Kol. Januszowi Walickiemu, prowadzącemu chór męski CKZiU w Złotowie za uświetnienie uroczystości.

Zapraszamy go galerii.