Get Adobe Flash player

TARGI PRACY 2014

 DSC01388TARGI PRACY 2014

          Tegoroczne Targi Pracy to już 6 wspólna inicjatywa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile i Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Tegoroczne targi odbyły się p.n. „Rzemieślnicze zawody przyszłości”.

Podczas tegorocznej edycji, która odbyła się 27 marca b.r. w Domu Rzemiosła w Złotowie uczestniczyło ponad 150 uczniów gimnazjów z powiatu złotowskiego.

CEiPM OHP w Pile i rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu zaprezentowali oferty kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Celem targów było zachęcenie młodzieży do nauki zawodu i uzyskania tytułu czeladnika, który daje szansę na szybsze znalezienie dobrej pracy.

Zaprezentowano film promujący rzemieślniczą naukę zawodu.

Niezbędnych informacji udzielali rzemieślnicy i pracownicy Cechu oraz doradcy zawodowi i pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Piły.

Honorowy patronat nad targami objął Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski.

Obecni byli również goście, m.in. senator RP Pan Mieczysław Augustyn, wicestarosta Pan Tomasz Fidler, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie

Pan Wiesław Pachocki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Łucja Greczyło, Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Pan Andrzej Hencel, wójt gminy Złotów Pan Piotr Lach, inspektor ds. oświaty UM w Złotowie Pani Danuta Szewczuk, Kierownik Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie Pan Henryk Kostrzewa, Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pile Pani Katarzyna Jeleń, Komendant Komendy OHP w Pile Pani Barbara Bigaj.

Nad całością czuwali i prowadzili targi Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

w Pile Pan Wojciech Winiarski i Starszy Cechu w Złotowie Pan Karol Pufal.

Zapraszamy do galerii: