Get Adobe Flash player

Aktualności

Bieżące wydarzenia.

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

 

10 października 2018 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego uczniów pierwszych klas Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy.

Przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. „wstępując w szeregi Rzemiosła pilnie wypełniać obowiązki ucznia rzemieślniczego, aby dobrą pracą wzmacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego i ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, a po ukończeniu nauki zawodu przystąpić do egzaminu czeladniczego.”

Pasowania Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysław Siemienieckiego, którzy wręczyli zaświadczenia i przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła złotowskiego Cechu.

Na uroczystości byli obecni: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, dyrektor CKZiU Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Anna Baranowska, Justyna Dmuchowska, Anna Ściubeł, wychowawcy klas I Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu w Złotowie.

 

 

II GRA  TERENOWA „BĄDŹ  PRZEDSIĘBIORCZY”

II GRA TERENOWA ,,BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY’’

 

Złotów 25-26.10.2018r.

 

Uczestnikami gry byli uczniowie klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z Miasta Złotowa.

W ramach zadań, które były do wykonania,uczniowie mogli bezpośrednio dowiedzieć się od właścicieli zakładów rzemieślniczych na temat profilu ich działalności, o prowadzeniu działalności rzemieślniczej, oraz o nauce zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Gra miała na celu również obserwację pracy w zakładach rzemieślniczych.

Drużyny otrzymały koszulki, każda drużyna w innym kolorze. Do zadań zależało m.in. odwiedzenie i przeprowadzenie wywiadów w zakładach rzemieślniczych zaznaczonych na planie Miasta Złotowa, zrealizowanie wyznaczonych zadań. Za każde poprawnie zrealizowane zadanie drużyna otrzymała punkty. Po powrocie do Domu Rzemiosła, każda drużyna przedstawiła prezentację z wykonania zadań i rozwiązywała zadania przygotowane przez organizatorów.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją.

Organizatorem gry był Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta Złotowa.

W grze uczestniczyło 16 pięcioosobowych grup plus nauczyciel-opiekun. Były to reprezentacje wszystkich klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych z Miasta Złotowa:

– Szkołę Podstawową Nr.1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII

– Szkołę Podstawową Nr.2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 2 drużyny z klas III gimnazjum

– Szkołę Podstawową Nr. 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 5 drużyn z klas III gimnazjum

-Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII SP i 1 drużyna z klasy III gimnazjum

Wyniki rywalizacji:

KLASY VIII SP

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

II miejsce – Zespół Szkół Katolickich ( drużyna granatowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna pomarańczowych )

 

KLASY III GIMNAZJUM

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czarnych )

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna niebieskich ) i Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna pomarańczowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czerwonych ) i Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

 

Nagrodzone szkoły :

klasy VIII – I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1

klasy III gimnazjum – I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a drużyny i szkoły które wygrały rywalizację, nagrody.

Młodzież w zakładach rzemieślniczych:

XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

DOROCZNA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

W niedzielę,24 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której przyświecało hasło:
„OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO WSPIERAJ RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

Msza Święta koncelebrowana była przez Biskupa Tarnowskiego Księdza dr Andrzeja Jeża.
W akcie zawierzenia Rzemiosło Polskie z rodzinami i współpracownikami, podziękowało najłaskawszej Matce za dotychczasową opiekę i zwróciło się z prośbą o dalszą opiekę nad ich domami i zakładami pracy.

Tradycyjnie podczas uroczystości wyróżnieni zostali Mistrzowie oraz Młodzi Adepci Rzemiosła – pracownicy młodociani.

W tym roku, jako jedyny, z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, wyróżnienie otrzymał nasz członek Cechu kol. Mirosław Błoński i jego uczeń Michał Szymczyk „za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych  i społecznych młodzieży”

Gratujemy!

Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter była elementem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

WALNE ZGROMDZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE 2018 r.

22 kwietnia 2018 roku do sali Domu Rzemiosła przybyli członkowie Cechu, by wziąć udział w najważniejszym rzemieślniczym spotkaniu w roku.

         Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym       w Górce Klasztornej, w które uczestniczyli rzemieślnicy z rodzinami i pracownikami, poczty sztandarowe i starszyzna cechowa z Cechów: z Chodzieży, Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Rogoźna, Wronek i Złotowa, poczet sztandarowy, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz delegacja Bractwa Strzeleckiego z Chodzieży z Wicestarostą Chodzieskim Panem Mirosławem Juraszkiem.

         Msza Święta, której przewodniczył Rektor Domu Zakonnego, Proboszcz, Kustosz Sanktuarium ks. Józef Bobel MSF, została odprawiona w intencjach:

  • Za pomyślny rozwój zakładów rzemieślniczych północnej Wielkopolski;
  • Za pomyślne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Złotowie;
  • Za powrót do zdrowia Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie – Jana Wojciecha Kapeli.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe, przyjęło uchwałę w sprawie planu finansowego na 2018 rok i o wysokości składki członkowskiej.

         Po wysłuchaniu głosów z sali, a także krótkiej dyskusji, Walne Zgromadzenie Członków Cechu udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

         W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Panie Anna Baranowska, Anna Ściubeł i Justyna Dmuchowska oraz Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile Pani Katarzyna Jeleń.

         Miłym akcentem było wręczenie zaległego odznaczenia „Honorowej Odznaki Rzemiosła Polskiego”, przyznanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie koledze Grzegorzowi Wyrobkowi.

         Uczestnicy i zaproszeni goście dyskutowali o obecnej kondycji zakładów rzemieślniczych.O mocnych i słabych stronach organizacji rzemieślniczych.

Z dużą troską wypowiadali się na temat kształcenia zawodowego pracowników młodocianych – przyszłych rzemieślników.

         Rozmawiano o współpracy organizacji cechowej z samorządami gminnymi, miejskimi i innymi instytucjami.

                  Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest jedyną okazją w roku gdzie mogą  spotkać się wszyscy członkowie Cechu.

  Zapraszamy galerii foto

Złote Herby 2017

3 marca br. w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się finał konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb”. Organizatorem konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa.

Konkurs stwarza możliwość zaprezentowania i promocji firm z powiatu złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica. Są to firmy rozwijające się, którym zależy na rozwoju regionu „Krajny Złotowskiej”, wspieraniu inicjatyw złotowskiego rzemiosła, lokalnej gospodarki i cennych projektów społecznych.

Do rozstrzygnięcia konkurs Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie powołał kapitułę w składzie:

Ryszard Wiśniewski – przewodniczący (Cech) i Anna Rogut – sekretarz (UM) oraz członkowie Małgorzata Chołodowska (UM), Kazimierz Łyjak (Cech), Edmund Sieg (Cech).

Nominacje i Złote Herby wręczali członkowie kapituły, członkowie Zarządu Cechu, radni Rady Miejskiej w Złotowie, posłowie Krzysztof Paszyk  i Marcin Porzucek, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit oraz Starszy złotowskiego  Cechu Karol Pufal.

O oprawę wokalno – muzyczną zadbał zespół „CHÓRtownia Uśmiechu” pod dyrekcją Tomasz Mendyka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Specjały kulinarne serwowała Restauracja „Milenium” Michała Wawrzyniaka.

Nominowani i laureaci:

Kategoria Produkcja:

Nominowani:

HAL SPAW SP. z. o. o

ENVI – FILTER POLAND Sp. z. o. o

Restauracja Folklor

Arma Firma Usługowo – Handlowa

Godło otrzymali:

Hal – Spaw Sp. z. o. o

Envi – Filter Poland Sp. z. o. o

Kategoria Handel

Nominacje:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna

Firma Handlowa Maja

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Łobżenica

Godło otrzymała:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna

Kategoria Usługi

Nominacje:

Usługowo- Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Monika Design M. Ruta – Zygiel

Zacisze SP. Jawna

Zakład Usług Leśnych A. Stryszyk

Godło otrzymali:

Usługowo – Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Kategoria Rolnictwo i Agrobiznes

Nominacje:

Gospodarstwo Agroturystyczne Furman

Folwark Hawaje

Peatco Sp. z o. o. o Kamień

Godło otrzymał:

Folwark Hawaje

Kategoria Zdrowy Złotów

Nominowani:

Estetica Clinic M. Zapilska – Pietreniak

Hipomedical Zabajka

UKS Football Academy

Godło otrzymał:

UKS Football Academy

Miejska GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży klas trzecich gimnazjów z Miasta Złotowa, które rozważa wybór dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym szkole branżowej I stopnia. Czytaj dalej

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

11 czerwca br. tym razem w hali sportowej przy al. Mickiewicza w Złotowie, do rywalizacji stanęli uczniowie kl. I, II i III z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego oraz złotowskiego. Czytaj dalej

Złote Herby 2016

18 lutego w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu o Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb 2016”.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Pan Andrzej Maciejewski oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik. Czytaj dalej

Gwiazdka dla dzieci 2017

STYCZEŃ 2017

GWIAZDKA DLA DZIECI

15 stycznia br jak co roku pracownicy Cechu wspólnie z członkami Zarządu zorganizowali gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w Cechu.

Tradycyjnie paczki rozdał św. Mikołaj, a część artystyczną pn. „Brzydkie Czytaj dalej