Get Adobe Flash player

GRA MIEJSKA ‘GDZIE JEST PRACA”

GRA MIEJSKA ‘GDZIE JEST PRACA”

DSC0171223 października br. uczniowie gimnazjów szukali pracy w Złotowie.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej (20-24.10.2014 r) zorganizowana

została przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu we współpracy z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze i pracodawcami – rzemieślnikami z Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Gra Miejska przeznaczona była dla uczniów, którzy chcą wybrać jako ścieżkę

kariery zawodowej naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym.

Podczas gry uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili zakłady rzemieślnicze,

gdzie zadawali pytania przygotowane przez organizatorów, spotkali się z doradcą zawodowym.

A wszystko to obyło się w formie zabawy połączonej z rywalizacją – bo zwyciężyć mogła

tylko jedna drużyna.

W grze uczestniczyły 6 osobowe zespoły z gimnazjów:

– Publiczne Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Radawnicy

– Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie

– Gimnazjum przy Szkole Katolickiej im. Św. Wojciecha w Złotowie

 

– Gimnazjum Nr 4 w Pile

– Publiczne Gimnazjum w Krajence

W ramach gry uczniowie odwiedzili zakłady rzemieślnicze: P. Kazimierz Dorscha,

Bronisława Kubińskiego, Władysława Siemienieckiego, Rajmunda Glugli, Pani

Anny Stawiszyńskiej.

Zwycięzcami Gry została drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Złotowie w składzie; Zuzanna,

Anna, Stanisław, Eryk i Jacek z opiekunem P. Moniką Cochór.

Więcej na stronie www.irpoznan.com.pl – Wielkopolski Rzemieślnik.

Gra zorganizowana była w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne Rzemiosło”.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry gospodarki

Działanie 8.1, Poddział 8.1.3.

Zapraszamy do fotogalerii: