Get Adobe Flash player

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY” Złotów 2019 r.

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Złotów 2019 r.

 

     24 października br. odbył się finał gry terenowej pn. „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”. 

W grze uczestniczyły pięcioosobowe zespoły uczniów klas VIII ze szkół podstawowych Miasta Złotowa.

Uczestnicy otrzymali koszulki, każda grupa w innym kolorze, co wyróżniało ich wśród przechodniów na ulicach Złotowa.

Do zadań uczestników należały m. in. wizyty w zakładach rzemieślniczych wcześniej wylosowanych, odszukanie ich na planie miasta, wyznaczenie najkrótszej trasy, przeprowadzenie krótkich wywiadów z właścicielami zakładów na temat profilu działalności, historii zakładu oraz nauki zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Jednym z zadań do wykonania w zakładach było wykonanie elementów pracy takich, jakie wykonują pracownicy młodociani.

Każda z drużyn rozwiązywała również zadania teoretyczne.

Po powrocie do Domu Rzemiosła każda drużyna przedstawiła krótką prezentację fotograficzną z pobytu w zakładach rzemieślniczych. Za każde poprawnie wykonane zadanie drużyna otrzymała punkty, przyznane przez jury w składzie: Pani Magdalena Wenda reprezentująca Burmistrza Miasta Złotowa, Pan Mariusz Wiszowaty – Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Pani Alina Wichrowska – Kierownik Biura Cechu.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. Gra miała m. in. na celu poznanie zawodów rzemieślniczych, ich specyfikę, zapotrzebowanie na rynku pracy i promocję kształcenia dualnego (nauka praktyczna w zakładzie rzemieślniczym, teoria w Szkole Branżowej I stopnia).

Organizatorem gry był Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

  • Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII
  • Szkołę Podstawową Nr 2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
  • Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
  • Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII 

Najlepszą drużyną okazała się klasa VIII z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsza drużyna – nagrody.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miejski w Złotowie, CWRKDiZ w Pile oraz Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Organizatorzy dziękują Dyrektorom szkół, opiekunom, młodzieży za udział w tegorocznej grze oraz właścicielom zakładów rzemieślniczych za przyjęcie w swoich zakładach uczestników gry i zorganizowanie im pobytu.