Get Adobe Flash player

Egzaminy czeladnicze

Egzaminy czeladnicze odbywają się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub siedzibie pełnomocnika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pile ul. Bydgoska 35. W biurze Cechu należy składać wymagane dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu.

Wykaz dokumentów do egzaminu czeladniczego:

  • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • zaświadczenia o odbytej praktyce lub świadectwo pracy
  • podanie do egzaminu
  • jedno zdjęcie
  • ksero świadectwa ukończenia ZSZ (przy formie szkolnej), lub ksero świadectwa ukończenia VIII klasy lub ksero świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego (przy formie kursowej).
  • dowód opłaty za egzamin na adres Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Al. Niepodległości 2
konto bankowe
95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

Osoby chcące przystąpić do egzaminu mistrzowskiego proszone są o bezpośredni kontakt z biurem Cechu.

Stawki opłat w 2016 roku:

Stawki opłat Zrzeszeni  
Egzamin czeladniczy 661 zł  
Egzamin mistrzowski 1321 zł  
Egzamin sprawdzający 220 zł  

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 820), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów oraz możliwości skorzystania przez pracodawców z dofinansowania kosztów kształcenia, uprzejmie prosimy o składanie wniosków:

 

  • do egzaminu czeladniczego w terminie do 15 lipca 2016 r.;
  • do egzaminu sprawdzającego w ostatnim miesiącu trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Pobierz dokumenty:

Oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu – pobierz

Przelew czeladnik – pobierz

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – pobierz

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego – pobierz

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu (mistrz) – pobierz

Zaświadczenie o ukończonej nauce zawodu (czeladnik) – pobierz

*** Do prawidłowego działania wymagany jest program Adobe Acrobat Reader do pobrania tutaj  ***