Get Adobe Flash player

Starszy Cechu

STARSZY CECHU

 
 
    Urodził się 16 kwietnia 1953 r. w Łobżenicy. Z racji tradycji rodzinnych – ojciec rozpoczął działalność w branży malarstwo – tapeciarstwo na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
     W 1978 r. rozpoczął własną działalność rzemieślniczą w branży malarstwo – tapeciarstwo.
     Działalność społeczną na rzecz rzemiosła rozpoczął w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, w latach 1982 – 1987 był członkiem Sądu Cechowego, od 1987 do 1990 członkiem Zarządu Cechu. W latach 1990 – 1996 – Starszy Cechu, 1996-1999 sekretarz Zarządu Cechu, od 1999 r. do chwili obecnej pełni funkcję Starszego Cechu.
     Od 1994 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
     Od 1994 r. jest delegatem WIR w Poznaniu na Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
     Jest pomysłodawcą utworzenia przy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie Ośrodka Szkolenia Kursowego.
     Aktywnie działa w środowisku złotowskim.
     W latach 1988 – 1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Złotowie.
     Od 1990 do 1994 – radny Rady Miejskiej w Złotowie – członek Zarządu Miasta, od 1998 do 2002 r. – radny Rady Miejskiej w Złotowie – przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Miejskiej.
Od 2010 do 2014 roku radny Rady Powiatu – Wiceprzewodniczący Rady.
     Reprezentuje Wielkopolskie rzemiosło w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia gdzie w latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu a od 2005 r. do 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, a 2013 Wiceprzewodniczącego Rady.
     Za swoją działalność uhonorowany licznymi odznaczeniami rzemieślniczymi, w tym najwyższym – Honorową Szablą im. Jana Kilińskiego oraz odznaczeniami państwowymi m.in. „Zasłużony Działacz Kultury”, „Medalem Edukacji Narodowej”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Honorową Wojewody Wielkopolskiego Medal „AD PERPETUAM REI MEMORIAN” (Na wieczną pamiątkę).
Honorową odznaką za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego, honorową odznakę za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej nadaną przez Ministra Gospodarki, Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.
 
 
Pufal Karol