Get Adobe Flash player

Jubileusz 65-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych

Jubileusz 65-Lecia

18 września br odbyła się uroczystość upamiętniająca 65 rocznicę powstania Cechu Rzemiosł Różnych i Szkoły Elektro – Mechanicznej w Złotowie.

Od zawsze Cech i Szkoła działały na zasadzie współpracy,
co zaowocowało ogromną liczbą absolwentów. Dla uczczenia tej rocznicy Zarząd Cechu podjął uchwałę i ufundowaniu nowego sztandaru i insygniów Cechowych.

Na uroczystość przybyło wiele znanych i cenionych osobistości związanych z działalnością Cechu i Szkoły. Wśród zaproszonych gości był ksiądz biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika oraz jego zastępca Wiesław Ratajczak, Wiceprezes WIR Antoni Odzimek, Starosta Złotowski Mirosław Jaskólski, Wicestarosta Ryszard Goławski, zastępca burmistrza Miasta Złotowa Jerzy Kołodziejczyk, Dyrektor Pilskiego Oddziału Kuratorium Oświaty Stefan Kitela, posłowie na Sejm RP: Stanisław Chmielewski – Wiceminister Sprawiedliwości, Stanisła Stec i Adam Szejnfeld. Wśród gości nie zabrakło byłych dyrektorów Szkoły i Starszych Cechu, nauczycieli i członków Cechu a także seniorów złotowskiego rzemiosła.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Starszych Cechu i Dyrektorów Szkoły. W Domu Rzemiosła chlebem i solą powitano gości honorowych, księdza biskupa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę i Prezesa ZRP Jerzego Bartnika. Fundatorzy Sztandaru i zaproszeni goście dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej Sztandaru. Następnie zaproszeni goście, poczty sztandarowe Cechów z płn Wielkopolski (z Piły, Chodzieży Czarnkowa, Rogoźna, Trzcianki, Wronek, Wałcza, Wągrowca), szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego i uczestnicy obchodów rocznicowych w asyście Złotowskiej Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta do kościoła p.w. WNMP, gdzie uczestniczyli we mszy świętej, celebrowanej przez księdza biskupa, który poświęcił nowy sztandar i insygnia cechowe.
Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami Złotowa do Sali gimnastycznej ZSE – M, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.