Get Adobe Flash player

Kolędowo-noworoczne spotkanie członków złotowskiego Cechu 2013.

05 stycznia 2013 roku w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się kolędowo-noworoczne spotkanie członków złotowskiego Cechu.

Ksiądz Dariusz Chabraszewski, proboszcz parafii p.w. NMP w Złotowie i ksiądz proboszcz Arkadiusz Kalinowski z parafii p.w. Piotra i Pawła Apostołów z przesłaniem wiary i ciepłym słowem, jak również z życzeniami noworocznymi zwrócili się do rzemieślników i licznie zgromadzonych zaproszonych gości. Był tradycyjny opłatek, były życzenia pomyślności i spełnienia marzeń.

Starszy Cechu Karol Pufal podsumował miniony rok, przypomniał najważniejsze inicjatywy, w których Cech uczestniczył.

Wśród gości byli m.in. Ryszard Goławski – starosta złotowski, Jadwiga

Harbuzińska-Turek – przewodnicząca Rady Powiatu, Tomasz Fidler – wicestarosta złotowski,

Stanisław Wełniak – burmistrz miasta Złotowa, Eugeniusz Cerlak – burmistrz miasta i gminy Łobżenica, Stanisław Pikulik – przewodniczący rady miejskiej w Złotowie, Dorota Mileszko – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,

Stefan Kulwicki – kierownik kształcenia zawodowego, Henryk Pawlicki – Prezes Spółdzielni

Rzemieślniczej „Krajna” w Złotowie, Henryk Tadych – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni „Krajna”.

Trio muzyczne – Monika Janowska, Janusz Brzeziński i Łukasz Piosik

własnymi aranżacjami kolęd wprowadziło wszystkich w podniosły, uroczysty nastrój.