Get Adobe Flash player

Kongres Rzemiosła Polskiego

Kongres Rzemiosła Polskiego

10 czerwca 2010 roku w Pałacu Chodkiewiczów w warszawie odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego.

Gościem specjalnym pierwszej części obrad był pełniący obowiązki Prezydenta RP, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie mikro i małych firm dla polskiej gospodarki oraz podkreślił rolę rzemiosła w kształceniu zawodowym i przygotowaniu wykwalifikowanych kadr. Zapowiedział także, w przypadku wyboru na Prezydenta RP, powołanie Rady Gospodarczej, w której zasiedliby m.in. przedstawiciele ZRP.

Bronisław Komorowski razem z Prezesem ZRP Jerzym Bartnikiem wręczyli zasłużonym działaczom i organizacjom najwyższe rzemieślicze odznaczenie „Szablę Kilińskiego”.

Delegaci środowiska rzemieślniczego z całego kraju podsumowali miniony rok i podjęte przez ZRP działania. Przyjęli sprawdzania Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZRP. Kongres udzielił absolutorium Prezeswoi Jerzemu Bartnikowi oraz pozostałym członkom Zarządu za działalność w 2009 roku.

„Bariery i zagrożenia na drodze dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy na przykładzie ostatniego projektu MEN modernizacji systemu” to temat jaki w formie reprezentacji przedstawił delegat WIR Karol Pufal. Kongres przyjął stanowisko zobowiązujące Zarząd ZRP do określenia zasad stosowania „Karty informacyjnej” dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego jako narzędzie sprawowania nadzoru nad praktyczną nauką zawodu przez Izby i Cechy.

Obrady Kongresu zakończyło nakreślenie planu  na następny rok oraz przyjęcie uchwał.