Get Adobe Flash player

Miejska GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży klas trzecich gimnazjów z Miasta Złotowa, które rozważa wybór dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym szkole branżowej I stopnia.

Gra miała umożliwić im obserwację pracy w zakładach w warunkach naturalnych.

W ramach zadań mogli dowiedzieć się bezpośrednio od właścicieli zakładów rzemieślniczych na temat profilu ich działalności, o prowadzeniu zakładu, o ich sukcesach w codziennej pracy oraz o nauce zawodu w procesie pracy.

W grze uczestniczyło osiem pięcioosobowych zespołów (+nauczyciel/opiekun): 4 z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1, 3 Gimnazjum nr 2, 1 z Gimnazjum Katolickiego.

Każda drużyna otrzymała koszulki w innym kolorze – znak rozpoznawczy. W trakcie gry drużyny musiały odwiedzić zakłady rzemieślnicze zaznaczone na mapie miasta Złotowa, zrealizować maksymalnie dużo zadań, jak również nieobowiązkowo maksymalnie dużo wyzwań.

Za każde poprawnie zrealizowane zadania drużyna otrzymała punkty. Warunkiem ukończenia gry było przybycie całej drużyny z określonym czasie do Domu Rzemiosła, gdzie każda z drużyn przedstawiła prezentację z wykonania swoich zadań (zdjęcia, filmy z wizyt w zakładach rzemieślniczych + komentarz) i rozwiązywała zadania przygotowane przez organizatorów.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. Organizatorem gry był Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta Złotowa.

Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1.