Get Adobe Flash player

Najlepsi z najlepszych 2014

Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014”

15 marca 2015 roku w Hotelu Gromada w Pile odbyła się Gala „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, na którą zaproszono zakłady rzemieślnicze z terenu północnej wielkopolski, dyrektorów szkół zawodowych, władze samorządowe ze starostami i burmistrzami z terenu północnej wielkopolski.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik, Wiceprezes WIR Pan Karol Pufal. Wicestarosta złotowski Pan Daniel Sztych, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Burmistrz Trzcianki Pan Krzysztof Czarnecki, Wójt Gminy Zakrzewo Pan Henryk Dobrosielski, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Powiatowego Złotowie Pan Mirosław Mincewicz.

Całe przedsięwzięcie jest jednym z działań organizowanych w ramach realizowanego przez WIR projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”. Projekt ten ma przede wszystkim promować prospołeczne postawy rzemieślników, którzy czynnie włączają się w życie swoich miejscowości. Od pokoleń rzemieślnicy starają się działać na rzecz lokalnej społeczności, wspierając różne inicjatywy. Ale jak podkreślił w swoim wystapieniu Norbert Napieraj Prezes Zarządu Fundacji PolandSkills Olimpiada zawodowa, są zdecydowanie zbyt skromni.

Przedstawiając ideę olimpiad zawodowych stwierdził, że polscy rzemieślnicy ze swoimi umiejętnościami z pewnością doskonale sobie poradzą w czasie międzynarodowych zmagań WoldSkills.

Dr Anna Świdurska w swojej prezentacji przedstawiła proces kształcenia i umiejętnego łączenia tradycji rzemiosła z wymaganiami współczesnego przedsiębiorstwa. Prowadzący Galę Dyrektor WIR Pan Tomasz Wika zaprezentował inicjatywy podejmowane w Wielkopolsce przez WIR i Cechy, które nie tylko promują kształcenie zawodowe i współpracę z władzami samorządowymi, ale przede wszystkim zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się nauką zawodu. Gry terenowe zorganizowane w pięciu miastach, czy też gry multimedialne promujące zawody rzemieślnicze okazały się strzałem w dziesiątkę.

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Prezes Jerzy Bartnik w asyście Wiceprezesa Karola Pufala.

Laureatami Konkursu „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik” w regionie pilskim zostali:

  • Kazimierz Żądło z Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży
  • Jerzy Chodzyński z Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie
  • Janusz Dudek z Cechu Rzemiosł Różnych w Pile
  • Jan Wojciech Kapela z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie
  • Leszek Stolarski z Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance
  • Zdzisław Mruk z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wągrowcu
  • Roman Nawrot i Adam Nawrot z Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach
  • Franciszek Tomke z Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Krótki opis działalności laureatów

Najlepsi mistrzowie , najlepsi czeladnicy:

Uroczystą Galę zorganizowano w ramach Projektu „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE
RZEMIOSŁO”.

Lista nagrodzonych 

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne uroczystości odbyły się w Koninie, Lesznie i w Poznaniu.