Get Adobe Flash player

Nauka zawodu osób dorosłych

 

Nauka zawodu osób dorosłych

Zapraszamy rzemieślników do składania wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego osób dorosłych.

Informacje dotyczące organizowania przygotowania zawodowego dorosłych oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pupzlotow.pl oraz w biurze Cechu.

Informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy biura Cechu.