Get Adobe Flash player

Ośrodek szkolenia kursowego

Ośrodek Szkolenia Kursowego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 9 lutego 2000 roku pod nr. 50/59/2000 – OKZ/7/00 organizuje:

  • kursy BHP dla pracodawców
  • kursy BHP dla pracowników
  • kursy dla służb BHP
  • kursy pedagogiczne
  • kwalifikacje do egzaminów czeladniczych
  • przygotowujące do egzaminów czeladniczych
  • inne według zgłaszanych potrzeb

Zapisy przyjmuje biuro Cechu pn-pt od godz. 7.00 do godz. 15.00.