Get Adobe Flash player

Pasowanie na ucznia rzemieślniczego 2012.

Pasowanie na ucznia rzemieślniczego 2012.

19 października 2012 roku w Sali Cechu Rzemiosł Rożnych w Złotowie odbyło się uroczyste pasowanie pracowników młodocianych klas pierwszych na ucznia rzemieślniczego. W obecność zaproszonych gości, członków Zarządu Cechu, uczniowie wypowiadali tekst ślubowania a Starszy Cechu Karol Pufal przez dotknięcie ramienia buzdyganem pasował na ucznia rzemieślniczego.

Tylko dobre przygotowanie zawodowe połączone z dużą wiedzą są w stanie otworzyć drzwi do sukcesu na rynku pracy.

Czas pokaże, czy dzisiejsi młodociani pracownicy zostaną czeladnikami i mistrzami rzemiosła. Tego wszyscy obecni na uroczystości im zyczyli.

Galeria zdjęć: