Get Adobe Flash player

Pasowanie na ucznia rzemieślniczego 2013

6 Listopada br w Sali Domu Rzemiosła odbyło się uroczyste pasowanie na pracownika młodocianego klas pierwszego roku nauki zawodu. Wspaniałą tradycją rzemieślniczą jest pasowanie uczniów, rozpoczynają naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Złotowskim Cechu Rzemiosł Różnych. Zgodnie z wielowiekowym obyczajem to właśnie wtedy następuje oficjalne przyjęcie uczniów do grona uczniów rzemiosła.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, Wicestarosta Złotowski, przedstawiciele samorządów lokalnych z powiatu złotowskiego.

„Obyście w tak licznym gronie spotkali się za trzy lata i pomyślnie zdali egzamin czeladniczy, a potem myśleli o kontynuowaniu nauki i podnoszeniu swoich kwalifikacji”. Tego życzyli młodym zarówno Starszy Cechu Karol Pufal jak i zaproszeni goście. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Pan Andrzej Hancel jak i Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego życzyli przyszłym adeptom otwartego umysłu i sprawnych rąk, aby jak najwięcej nauczyć się od swoich mistrzów.

Po życzeniach nastąpiła najważniejsza część uroczystości – ślubowanie i pasowanie.

„Wstępując w szeregi rzemiosła – przyrzekam

– pilnie wypełniać obowiązki ucznia, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, być posłuszny prawom i obowiązkom naszego złotowskiego Cechu”.

Tą uroczystą rotę wypowiedziało ponad stu młodych ludzi – przyszłych czeladników w 18 zawodach.

W bieżącym roku szkolnym w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w złotowskim Cechu rozpoczęło naukę 182 uczniów.

Teraz będą się uczyć i jednocześnie pracować – oby sumiennie i owocnie – tak aby pomyślnie zdać egzamin czeladniczy.

Karol Pufal

Zapraszamy do galerii: