Get Adobe Flash player

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO

DSC0162422 października br. W Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych

w Złotowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia rzemieślniczego.

Tradycją rzemieślniczą jest pasowanie na uczniów, którzy rozpoczynają naukę

zawodu w zakładach rzemieślniczych. To właśnie wtedy następuje oficjalne przyjęcie uczniów do grona uczniów rzemiosła.

Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie na sztandar Cechu

i pasowanie przez Starszego Cechu.

Po raz pierwszy w historii złotowskiego Cechu pasowanie odbyło się przy użyciu

„Szabli Kilińskiego”. Repliką szabli Jana Kilińskiego, który jest patronem Rzemiosła Polskiego a szabla jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Związek Rzemiosła

Polskiego od 1998 roku. W 2009 roku to wyróżnienie przyznane zostało Starszemu Cechu

w Złotowie Karolowi Pufalowi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Wicestarosta Złotowski Pan Tomasz Fidler,

Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Pan Wiesław Pachocki,

inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Złotowie Pani Danuta Szewczyk, Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Pan Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Pani Dorota Mieszko, kierownik Ośrodka Dokształcania

i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie Pan Henryk Kostrzewa, wychowawcy klas I CKZIU: Pani Anna Żmudziejewska, Panowie Jacek Szewczyk, Krzysztof Klejbor,

Krzysztof Wiedro i Wojciech Sołtysia.

W bieżącym roku szkolnym w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu

naukę rozpoczęło 145 pracowników młodocianych.

Przed nimi trzy lata nauki praktycznej w zakładzie rzemieślniczym

i dokształcania teoretycznego w zasadniczej szkole zawodowej. Oby sumiennie i owocnie –

aby pomyślnie wszyscy mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego i pomyślnie go zdali.

Życzymy młodym przyszłym czeladnikom otwartego umysłu i sprawnych rąk,

aby jak najwięcej nauczyli się od swoich mistrzów.

 

Zapraszamy do fotogalerii: