Get Adobe Flash player

Podsumowanie egzaminów czeladniczych.

fot 8   27 listopada br. w Sali Domu Rzemiosła odbyło się podsumowanie egzaminów czeladniczych przeprowadzonych w 2014 r. przez komisje egzaminacyjne Wielkopolskiej

Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Prezentację podsumowującą egzaminy czeladnicze i prezentację „Przygotowanie

zawodowe pracowników młodocianych” przygotowała i przedstawiła Pani Katarzyna Jeleń

– Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile.

Wyniki ankiety nt .opinii młodocianych pracowników w zakresie przygotowania zawodowego i egzaminów, oraz projekt realizowany przez WIR dla członków Cechów pn.

„Marketing internetową siłą rzemiosła” przedstawił Wiceprezes WIR Kol. Karol Pufal.

Zmiany przepisów prawa konsumenckiego przedstawiła Pani Lucyna Grunau – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotowie.

W trakcie spotkania omówiono również sprawy dotyczące „refundacji”

i dofinansowania dla rzemieślników prowadzących naukę zawodu. Szczególnie dużo miejsca

poświęcono dyskusji na temat relacji: mistrz – szkoła – pracownik młodociany.

Było to możliwe dzięki obecności Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Pana Andrzeja Hencla, jak również Wicedyrektorów CKZiU

Pani Doroty Mileszko ze Złotowa, Anny Baranowskiej z Krajenki, wychowawców: Marty

Piotrów, Maryli Brzezickiej, Moniki Lubińskiej.

Kierownik Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w Złotowie Pan Henryk Kostrzewa

zapoznał mistrzów szkolących z harmonogramem kursów dokształcających oraz problemów

wynikających z programem nauczania i frekwencją w szkole.

Było to pierwsze z zaplanowanych przez Zarząd spotkań mistrzów szkolących

z przedstawicielami szkół.

Niestety nie wszyscy mistrzowie skorzystali z zaproszenia.

 

 Karol Pufal

Zapraszam do fotogalerii: