Get Adobe Flash player

POSEŁ ADAM SZEJNFELD W CECHU W ZŁOTOWIE

2 lutego 2012 roku z inicjatywy Pana Adama Szejnfelda, posla na Sejm RP, przewodniczącego sejmowej komisji skarbu, odbyło się spotknie z Zarządem Cechu w Zlotowie.
W trakcie spotkania członkowie zarządu zadali Panu A.Szejnfeldowi wiele pytań jak i przedstawili swoje uwagidotyczące m. in: ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, konieczność ujednolicenia nazewnictwa zawodów,elastycznych formach zatrudnienia,ustawy o zamówieniach publicznych, poprawę działania prawa (oświedczenia zamiast zaświadczeń), korekty deklaracji które wymaga ZUS.