Get Adobe Flash player

Pracownicy młodociani przystępujący w roku 2010 do egzaminu czeladniczego.

 

Pracownicy młodociani przystępujący w roku 2010 do egzaminu czeladniczego.

Ośrodek Szkolenia Kursowego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie organizuje wzorem roku ubiegłego kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego z przedmiotów ogólnych i zawodowych.

Zajęcia odbywać się będą w soboty począwszy od II połowy lipca i w m-cu sierpniu.

Koszt udziału w zajęciach to 10,- zł od uczestnika za każdą sobotę.

Ze względu na konieczność opracowania planu i zorganizowania zajęć prosimy o imienne

zgłoszenia chętnych pracowników młodocianych do końca m-ca czerwca br w biurze Cechu.