Get Adobe Flash player

Złoty Herb 2018

19 marca bieżącego roku w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się finał konkursu pod nazwą „Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2018”. Organizatorami konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i Burmistrz Miasta Złotowa.

Podczas uroczystości ogłoszono także wyniki I Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mój biznes – Złotów Wielkopolskie Zdroje”.  Zadaniem trzyosobowych zespołów było przedstawienie pomysłów na biznes prowadzony w mieście. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie w składzie: Zuzanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Franciszek Maciejewski.

Podpisano również umowę o współpracy w zakresie kształcenia dualnego pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dokument podpisali dyrektor CKZiU Andrzej Hencel i Starszy Cechu Karol Pufal.

W sobotniej gali wzięli udział między innymi posłowie Krzysztof Paszyk i Grzegorz Piechowiak, senator Mieczysław Augustyn, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, przewodniczący Komisji kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego  Julian Brewka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Ewa Krupka – Zaręba oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu złotowskiego i miasta i gminy Łobżenica.

Honorowy patronat XIX edycji konkursu objęli pan Andrzej Maciejewski przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jerzy Bartnik Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Galę uświetnił występ zespołu „Hurtownia Uśmiechu” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie.

kapituła konkursu „Złoty Herb 2018”  obradowała w składzie: przewodniczący Ryszard Wiśniewski (Cech), zastępca przewodniczącego Małgorzata Chołodowska (Urząd Miasta), sekretarz Janusz Justyna (Rada Miasta), członkowie Kazimierz Łyjak (Cech)  i Edward Sieg (Cech).

Kapituła przyznała 17 nominacji i wyłoniła 6 laureatów.

 

 LAUREACI KONKURSU

 

Kategoria PRODUKCJA

 

TRANSVER Sp. z o.o.

Leśna 4

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria USŁUGI

 

MEBLE RAJO

Joanna Gapa

Dzierzążenko 24M

77-400 Złotów

 

Przedsiebiorstwo Komunalne SANIKONT – bis

Dzierzążenko 7c

77-400 Złotów

 

Kategoria HANDEL

 

Zakład Cukierniczy – Franciszek Tomke

CUKIERNICTWO – „KRAINA SŁODKOŚCI“

E. J. Osmańczyka 42

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria ROLNICTWO I AGROBIZNES

 

GOSPODARSTWO ROLNE

Januszewski Jacek  i Jerzy

Franciszkowo 11

77-400 Złotów

 

Kategoria ZDROWY ZŁOTÓW

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny

„MARCINEK” Tadeusz Łukasik

Domańskiego 54

77-400 Złotów

 

 

 

GWIAZDKA DLA DZIECI

GWIAZDKA DLA DZIECI

 

 

6 stycznia br. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował Gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zakładów rzemieślniczych.

Tradycyjnie paczki przywiózł Święty Mikołaj, a część artystyczną przygotowała młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie wraz z opiekunem grupy Panią Krystyną Januszkiewicz.

 

Zapraszamy do fotogalerii

 

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

 

10 października 2018 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego uczniów pierwszych klas Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy.

Przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. „wstępując w szeregi Rzemiosła pilnie wypełniać obowiązki ucznia rzemieślniczego, aby dobrą pracą wzmacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego i ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, a po ukończeniu nauki zawodu przystąpić do egzaminu czeladniczego.”

Pasowania Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysław Siemienieckiego, którzy wręczyli zaświadczenia i przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła złotowskiego Cechu.

Na uroczystości byli obecni: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, dyrektor CKZiU Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Anna Baranowska, Justyna Dmuchowska, Anna Ściubeł, wychowawcy klas I Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu w Złotowie.

 

 

II GRA  TERENOWA „BĄDŹ  PRZEDSIĘBIORCZY”

II GRA TERENOWA ,,BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY’’

 

Złotów 25-26.10.2018r.

 

Uczestnikami gry byli uczniowie klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z Miasta Złotowa.

W ramach zadań, które były do wykonania,uczniowie mogli bezpośrednio dowiedzieć się od właścicieli zakładów rzemieślniczych na temat profilu ich działalności, o prowadzeniu działalności rzemieślniczej, oraz o nauce zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Gra miała na celu również obserwację pracy w zakładach rzemieślniczych.

Drużyny otrzymały koszulki, każda drużyna w innym kolorze. Do zadań zależało m.in. odwiedzenie i przeprowadzenie wywiadów w zakładach rzemieślniczych zaznaczonych na planie Miasta Złotowa, zrealizowanie wyznaczonych zadań. Za każde poprawnie zrealizowane zadanie drużyna otrzymała punkty. Po powrocie do Domu Rzemiosła, każda drużyna przedstawiła prezentację z wykonania zadań i rozwiązywała zadania przygotowane przez organizatorów.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją.

Organizatorem gry był Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta Złotowa.

W grze uczestniczyło 16 pięcioosobowych grup plus nauczyciel-opiekun. Były to reprezentacje wszystkich klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych z Miasta Złotowa:

– Szkołę Podstawową Nr.1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII

– Szkołę Podstawową Nr.2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 2 drużyny z klas III gimnazjum

– Szkołę Podstawową Nr. 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 5 drużyn z klas III gimnazjum

-Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII SP i 1 drużyna z klasy III gimnazjum

Wyniki rywalizacji:

KLASY VIII SP

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

II miejsce – Zespół Szkół Katolickich ( drużyna granatowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna pomarańczowych )

 

KLASY III GIMNAZJUM

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czarnych )

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna niebieskich ) i Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna pomarańczowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czerwonych ) i Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

 

Nagrodzone szkoły :

klasy VIII – I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1

klasy III gimnazjum – I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a drużyny i szkoły które wygrały rywalizację, nagrody.

Młodzież w zakładach rzemieślniczych:

XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

DOROCZNA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

W niedzielę,24 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której przyświecało hasło:
„OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO WSPIERAJ RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

Msza Święta koncelebrowana była przez Biskupa Tarnowskiego Księdza dr Andrzeja Jeża.
W akcie zawierzenia Rzemiosło Polskie z rodzinami i współpracownikami, podziękowało najłaskawszej Matce za dotychczasową opiekę i zwróciło się z prośbą o dalszą opiekę nad ich domami i zakładami pracy.

Tradycyjnie podczas uroczystości wyróżnieni zostali Mistrzowie oraz Młodzi Adepci Rzemiosła – pracownicy młodociani.

W tym roku, jako jedyny, z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, wyróżnienie otrzymał nasz członek Cechu kol. Mirosław Błoński i jego uczeń Michał Szymczyk „za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych  i społecznych młodzieży”

Gratujemy!

Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter była elementem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

WALNE ZGROMDZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE 2018 r.

22 kwietnia 2018 roku do sali Domu Rzemiosła przybyli członkowie Cechu, by wziąć udział w najważniejszym rzemieślniczym spotkaniu w roku.

         Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym       w Górce Klasztornej, w które uczestniczyli rzemieślnicy z rodzinami i pracownikami, poczty sztandarowe i starszyzna cechowa z Cechów: z Chodzieży, Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Rogoźna, Wronek i Złotowa, poczet sztandarowy, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz delegacja Bractwa Strzeleckiego z Chodzieży z Wicestarostą Chodzieskim Panem Mirosławem Juraszkiem.

         Msza Święta, której przewodniczył Rektor Domu Zakonnego, Proboszcz, Kustosz Sanktuarium ks. Józef Bobel MSF, została odprawiona w intencjach:

  • Za pomyślny rozwój zakładów rzemieślniczych północnej Wielkopolski;
  • Za pomyślne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Złotowie;
  • Za powrót do zdrowia Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie – Jana Wojciecha Kapeli.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe, przyjęło uchwałę w sprawie planu finansowego na 2018 rok i o wysokości składki członkowskiej.

         Po wysłuchaniu głosów z sali, a także krótkiej dyskusji, Walne Zgromadzenie Członków Cechu udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

         W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Panie Anna Baranowska, Anna Ściubeł i Justyna Dmuchowska oraz Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile Pani Katarzyna Jeleń.

         Miłym akcentem było wręczenie zaległego odznaczenia „Honorowej Odznaki Rzemiosła Polskiego”, przyznanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie koledze Grzegorzowi Wyrobkowi.

         Uczestnicy i zaproszeni goście dyskutowali o obecnej kondycji zakładów rzemieślniczych.O mocnych i słabych stronach organizacji rzemieślniczych.

Z dużą troską wypowiadali się na temat kształcenia zawodowego pracowników młodocianych – przyszłych rzemieślników.

         Rozmawiano o współpracy organizacji cechowej z samorządami gminnymi, miejskimi i innymi instytucjami.

                  Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest jedyną okazją w roku gdzie mogą  spotkać się wszyscy członkowie Cechu.

  Zapraszamy galerii foto

Złote Herby 2017

3 marca br. w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się finał konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb”. Organizatorem konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa.

Konkurs stwarza możliwość zaprezentowania i promocji firm z powiatu złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica. Są to firmy rozwijające się, którym zależy na rozwoju regionu „Krajny Złotowskiej”, wspieraniu inicjatyw złotowskiego rzemiosła, lokalnej gospodarki i cennych projektów społecznych.

Do rozstrzygnięcia konkurs Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie powołał kapitułę w składzie:

Ryszard Wiśniewski – przewodniczący (Cech) i Anna Rogut – sekretarz (UM) oraz członkowie Małgorzata Chołodowska (UM), Kazimierz Łyjak (Cech), Edmund Sieg (Cech).

Nominacje i Złote Herby wręczali członkowie kapituły, członkowie Zarządu Cechu, radni Rady Miejskiej w Złotowie, posłowie Krzysztof Paszyk  i Marcin Porzucek, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit oraz Starszy złotowskiego  Cechu Karol Pufal.

O oprawę wokalno – muzyczną zadbał zespół „CHÓRtownia Uśmiechu” pod dyrekcją Tomasz Mendyka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Specjały kulinarne serwowała Restauracja „Milenium” Michała Wawrzyniaka.

Nominowani i laureaci:

Kategoria Produkcja:

Nominowani:

HAL SPAW SP. z. o. o

ENVI – FILTER POLAND Sp. z. o. o

Restauracja Folklor

Arma Firma Usługowo – Handlowa

Godło otrzymali:

Hal – Spaw Sp. z. o. o

Envi – Filter Poland Sp. z. o. o

Kategoria Handel

Nominacje:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna

Firma Handlowa Maja

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Łobżenica

Godło otrzymała:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna

Kategoria Usługi

Nominacje:

Usługowo- Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Monika Design M. Ruta – Zygiel

Zacisze SP. Jawna

Zakład Usług Leśnych A. Stryszyk

Godło otrzymali:

Usługowo – Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Kategoria Rolnictwo i Agrobiznes

Nominacje:

Gospodarstwo Agroturystyczne Furman

Folwark Hawaje

Peatco Sp. z o. o. o Kamień

Godło otrzymał:

Folwark Hawaje

Kategoria Zdrowy Złotów

Nominowani:

Estetica Clinic M. Zapilska – Pietreniak

Hipomedical Zabajka

UKS Football Academy

Godło otrzymał:

UKS Football Academy

Miejska GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży klas trzecich gimnazjów z Miasta Złotowa, które rozważa wybór dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym szkole branżowej I stopnia. Czytaj dalej

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

11 czerwca br. tym razem w hali sportowej przy al. Mickiewicza w Złotowie, do rywalizacji stanęli uczniowie kl. I, II i III z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego oraz złotowskiego. Czytaj dalej