Get Adobe Flash player

GWIAZDKA DLA DZIECI

GWIAZDKA DLA DZIECI

 

11 stycznia 2020 roku Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował Gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zakładów rzemieślniczych.

Tradycyjnie paczki przywiózł Święty Mikołaj, a gry i zabawy dla dzieci firma HOME PARTY ze Złotowa. Dzieci wspaniale bawiły się, wspólnie z prowadzącą Panią Karoliną.

Zapraszamy do fotogalerii

ZŁOTY HERB 2019

ZŁOTY HERB 2019

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie

i Burmistrz Miasta Złotowa

 

zapraszają firmy działające na terenie powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu o Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb 2019”.

Główną ideą Konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych, rolnictwa i agrobiznesu oraz działalności w obszarach polityki prorodzinnej, prozdrowotnej, opieki nad seniorami i ekologii.

 

Bliższych informacji udziela biuro Cechu

ul. Cechowa 11

77-400 Złotów

tel. 67 263 32 31

 

Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 roku.

Karta zgłoszeniowa ” do pobrania poniżej.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Zapraszamy

 

 

              Zarząd                                                    Burmistrz

Cechu Rzemiosł Różnych                                 Miasta Złotowa

         w Złotowie

 

 

Kliknij i pobierz:

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU ZŁOTY HERB 2019

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY” Złotów 2019 r.

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Złotów 2019 r.

 

     24 października br. odbył się finał gry terenowej pn. „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”. 

W grze uczestniczyły pięcioosobowe zespoły uczniów klas VIII ze szkół podstawowych Miasta Złotowa.

Uczestnicy otrzymali koszulki, każda grupa w innym kolorze, co wyróżniało ich wśród przechodniów na ulicach Złotowa.

Do zadań uczestników należały m. in. wizyty w zakładach rzemieślniczych wcześniej wylosowanych, odszukanie ich na planie miasta, wyznaczenie najkrótszej trasy, przeprowadzenie krótkich wywiadów z właścicielami zakładów na temat profilu działalności, historii zakładu oraz nauki zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Jednym z zadań do wykonania w zakładach było wykonanie elementów pracy takich, jakie wykonują pracownicy młodociani.

Każda z drużyn rozwiązywała również zadania teoretyczne.

Po powrocie do Domu Rzemiosła każda drużyna przedstawiła krótką prezentację fotograficzną z pobytu w zakładach rzemieślniczych. Za każde poprawnie wykonane zadanie drużyna otrzymała punkty, przyznane przez jury w składzie: Pani Magdalena Wenda reprezentująca Burmistrza Miasta Złotowa, Pan Mariusz Wiszowaty – Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Pani Alina Wichrowska – Kierownik Biura Cechu.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. Gra miała m. in. na celu poznanie zawodów rzemieślniczych, ich specyfikę, zapotrzebowanie na rynku pracy i promocję kształcenia dualnego (nauka praktyczna w zakładzie rzemieślniczym, teoria w Szkole Branżowej I stopnia).

Organizatorem gry był Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

 • Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII
 • Szkołę Podstawową Nr 2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
 • Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
 • Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII 

Najlepszą drużyną okazała się klasa VIII z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsza drużyna – nagrody.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miejski w Złotowie, CWRKDiZ w Pile oraz Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Organizatorzy dziękują Dyrektorom szkół, opiekunom, młodzieży za udział w tegorocznej grze oraz właścicielom zakładów rzemieślniczych za przyjęcie w swoich zakładach uczestników gry i zorganizowanie im pobytu.

 

 

Boże Ciało 2019

BOŻE CIAŁO 2019

Zarząd Cechu dziękuje koleżankom i kolegom za pomoc

 

w budowie naszego cechowego ołtarza na Boże Ciało.

 

A jak budowaliśmy można zobaczyć na zdjęciach.

 

(ołtarz na Boże Ciało członkowie Cechu budują już od

1952 roku )

 

 

VI Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego Złotów 4 kwietnia 2019

2 czerwca w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się VI Regionalny Konkurs Rzemiosła Fryzjerskiego. Do rywalizacji stanęły uczennice klas I, II i III Szkół Branżowych I stopnia z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, pilskiego i złotowskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski oraz Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit.

Organizatorami konkursu byli: Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Regionu Północnej Wlkp i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Puchary i nagrody ufundowali sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Miasta w Złotowie, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Firma GOLDWELL, Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, Wronkach i w Złotowie.

Atrakcją konkursu było pokazowe strzyżenie Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita i układanie fryzury Pani Annie Baranowskiej Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Zmagania młodych adeptów rzemiosła fryzjerskiego z podziwem obserwowali m. in. Pan Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Wicestarosta Złotowski Pani Malgorzata Sameć, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektor CKZiU w Złotowie Pani Anna Baranowska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Pan Michał Kaniewski, starsi cechów i kierownicy biur Cechów z Chodzieży, Czarnkowa, Wronek.

Konkurs był okazją do zaprezentowania i porównania umiejętności, a także próbą zmierzenia się ze stresem przed egzaminem czeladniczym.

Młodych fryzjerów oceniali mistrzowie:

– Barbara Korniowska – Przewodnicząca,

– Marlena Bajor – Firma GOLDWELL,

– Bożena Wesołowska.

 

Wyniki konkursu:

Dział Damski – Klasa I

Konkurencja Indywidualna

Fryzura awangardowa

 

I miejsce – Weronika Długa

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

II miejsce – Martyna Dassuj

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

III miejsce – Magdalena Pawłowska

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

 

Dział Damski – Klasa II

Konkurencja Indywidualna

„Powiew Lata” 

 

I miejsce – Karolina Nowak

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

II miejsce – Weronika Agnieszka Rompalska

Mistrz szkolący – Marta Majszczyk – Jastrowie

 

III miejsce – Karolina Śmiglak

Mistrz szkolący – Patrycja Brzozowska – Wronki

 

 

Dział Damski – Klasa III

Fryzura dzienna konsumencka

 

I miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

II miejsce – Natalia Glugla

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

 

Dział Męski – Klasa III

Fryzura klasyczna

 

I miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

II miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Weronika Cieślińska

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

 

Nagrodę specjalną Firmy GOLDWELL – voucher o wartości 2500,- zł na warsztaty zawodowe organizowane przez firmę GOLDWELL otrzymła Weronika Długa z Chodzieży – mistrz szkolący Dorota Kołodziejczyk.

WALNE ZGROMADZENIE 2019

         28 kwietnia 2019 r. w sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu.

        Obrady Walnego poprzedzone były uroczystą Mszą Św. w Górce Klasztornej w intencji północnej Wielkopolski, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, starszyzna cechowa, rzemieślnicy wraz z rodzinami i pracownikami.

Obecni byli przedstawiciele Cechów z Chodzieży, Rogoźna, Czarnkowa, Wronek, Złotowa, Spółdzielni Rzemieślniczej „KRAJNA” ze Złotowa, młodzież i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego z Chodzieży.

        Obrady otworzył Starszy Cechu Karol Pufal, by dalsze ich prowadzenie powierzyć Kol. Zdzisławowi Pietrasowi.

        Zgodnie z porządkiem obrad uchwalono regulamin i zatwierdzono porządek obrad, a następnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków.

        Następnie głos zabrał Starszy Cechu, który podsumował miniony rok działalności Cechu. Podkreślił, że udało się nam zachować system nauki zawodu i egzaminowania, mimo, iż śmiałe plany reform przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogły skończyć się katastrofą dla rzemieślniczej nauki zawodu. To dzięki przedstawicielom Cechu, którzy aktywnie działają na różnych forach, zarówno szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego, ale także powiatowego. Te działania są niezwykle ważne dla zachowania naszego przedstawicielstwa w życiu gospodarczym i społecznym.

        W dalszej części obrad wysłuchano sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań organów samorządowych Cechu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok, plan finansowy na 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Starszemu Cechu, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Absolutorium udzielono jednogłośnie.

        Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Samorząd Cechowy na kadencję 2019-2023. Starszym Cechu ponownie został wybrany Kol. Karol Pufal, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Ryszard Wiśniewski, a Przewodniczącym Sądu Cechowego – Kol. Stanisław Tomke. (Pełny skład Samorządu Cechowego – w zakładce „Informacja o Cechu ” Zarząd”).

       

Na wniosek Zarządu Cechu, Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował:

 • Platynową Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Zbigniewa Kucharczyka
  • Andrzeja Manikowskiego

 

 • Złotą Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Michała Adamczaka
  • Leona Grochowskiego
  • Henryka Matuszyka
  • Andrzeja Pietruszkę
  • Władysława Siemienieckiego

 

 • Srebrną Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Franciszka Banacha
  • Mirosława Błońskiego
  • Zdzisława Urbańskiego
  • Rafała Pietrasa

 

 • Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego
  • Krystynę Grabek
  • Kazimierza Dorscha
  • Zenona Jagodzińskiego
  • Romana Rudawskiego
  • Stanisława Tomke

 

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odznaczyła:

 • Złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Marię Pietras
  • Piotra Grzelaka
  • Zenona Pietrykowskiego
  • Annę Stawiszyńską

 

 • Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Piotra Bartosza
  • Pawła Burego
  • Karola Chylewskiego
  • Marię Dampc
  • Bogusława Gabriela
  • Janusza Groszczyka
  • Piotra Kowalskiego
  • Radosława Kozerę
  • Urszulę Kwaśniewską
  • Teresę Lis
  • Edytę Litwińską
  • Zdzisława Łańskiego
  • Andrzeja Misiaka
  • Wiesławę Moskal
  • Macieja Noculaka
  • Artura Pacyka
  • Andrzeja Pałuczaka
  • Annę Sarosik
  • Annę Tojzę

 

23 maja podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Maria Pietras (była długoletnia Kierownik Biura Cechu) otrzymała najwyższe Izbowe Odznaczenie „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”.

 

Złoty Herb 2018

19 marca bieżącego roku w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się finał konkursu pod nazwą „Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2018”. Organizatorami konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i Burmistrz Miasta Złotowa.

Podczas uroczystości ogłoszono także wyniki I Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mój biznes – Złotów Wielkopolskie Zdroje”.  Zadaniem trzyosobowych zespołów było przedstawienie pomysłów na biznes prowadzony w mieście. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie w składzie: Zuzanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Franciszek Maciejewski.

Podpisano również umowę o współpracy w zakresie kształcenia dualnego pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dokument podpisali dyrektor CKZiU Andrzej Hencel i Starszy Cechu Karol Pufal.

W sobotniej gali wzięli udział między innymi posłowie Krzysztof Paszyk i Grzegorz Piechowiak, senator Mieczysław Augustyn, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, przewodniczący Komisji kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego  Julian Brewka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Ewa Krupka – Zaręba oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu złotowskiego i miasta i gminy Łobżenica.

Honorowy patronat XIX edycji konkursu objęli pan Andrzej Maciejewski przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jerzy Bartnik Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Galę uświetnił występ zespołu „Hurtownia Uśmiechu” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie.

kapituła konkursu „Złoty Herb 2018”  obradowała w składzie: przewodniczący Ryszard Wiśniewski (Cech), zastępca przewodniczącego Małgorzata Chołodowska (Urząd Miasta), sekretarz Janusz Justyna (Rada Miasta), członkowie Kazimierz Łyjak (Cech)  i Edward Sieg (Cech).

Kapituła przyznała 17 nominacji i wyłoniła 6 laureatów.

 

 LAUREACI KONKURSU

 

Kategoria PRODUKCJA

 

TRANSVER Sp. z o.o.

Leśna 4

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria USŁUGI

 

MEBLE RAJO

Joanna Gapa

Dzierzążenko 24M

77-400 Złotów

 

Przedsiebiorstwo Komunalne SANIKONT – bis

Dzierzążenko 7c

77-400 Złotów

 

Kategoria HANDEL

 

Zakład Cukierniczy – Franciszek Tomke

CUKIERNICTWO – „KRAINA SŁODKOŚCI“

E. J. Osmańczyka 42

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria ROLNICTWO I AGROBIZNES

 

GOSPODARSTWO ROLNE

Januszewski Jacek  i Jerzy

Franciszkowo 11

77-400 Złotów

 

Kategoria ZDROWY ZŁOTÓW

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny

„MARCINEK” Tadeusz Łukasik

Domańskiego 54

77-400 Złotów

 

 

 

GWIAZDKA DLA DZIECI

GWIAZDKA DLA DZIECI

 

 

6 stycznia br. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował Gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zakładów rzemieślniczych.

Tradycyjnie paczki przywiózł Święty Mikołaj, a część artystyczną przygotowała młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie wraz z opiekunem grupy Panią Krystyną Januszkiewicz.

 

Zapraszamy do fotogalerii

 

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

 

10 października 2018 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego uczniów pierwszych klas Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy.

Przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. „wstępując w szeregi Rzemiosła pilnie wypełniać obowiązki ucznia rzemieślniczego, aby dobrą pracą wzmacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego i ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, a po ukończeniu nauki zawodu przystąpić do egzaminu czeladniczego.”

Pasowania Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysław Siemienieckiego, którzy wręczyli zaświadczenia i przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła złotowskiego Cechu.

Na uroczystości byli obecni: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, dyrektor CKZiU Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Anna Baranowska, Justyna Dmuchowska, Anna Ściubeł, wychowawcy klas I Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu w Złotowie.

 

 

II GRA  TERENOWA „BĄDŹ  PRZEDSIĘBIORCZY”

II GRA TERENOWA ,,BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY’’

 

Złotów 25-26.10.2018r.

 

Uczestnikami gry byli uczniowie klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z Miasta Złotowa.

W ramach zadań, które były do wykonania,uczniowie mogli bezpośrednio dowiedzieć się od właścicieli zakładów rzemieślniczych na temat profilu ich działalności, o prowadzeniu działalności rzemieślniczej, oraz o nauce zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Gra miała na celu również obserwację pracy w zakładach rzemieślniczych.

Drużyny otrzymały koszulki, każda drużyna w innym kolorze. Do zadań zależało m.in. odwiedzenie i przeprowadzenie wywiadów w zakładach rzemieślniczych zaznaczonych na planie Miasta Złotowa, zrealizowanie wyznaczonych zadań. Za każde poprawnie zrealizowane zadanie drużyna otrzymała punkty. Po powrocie do Domu Rzemiosła, każda drużyna przedstawiła prezentację z wykonania zadań i rozwiązywała zadania przygotowane przez organizatorów.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją.

Organizatorem gry był Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta Złotowa.

W grze uczestniczyło 16 pięcioosobowych grup plus nauczyciel-opiekun. Były to reprezentacje wszystkich klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych z Miasta Złotowa:

– Szkołę Podstawową Nr.1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII

– Szkołę Podstawową Nr.2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 2 drużyny z klas III gimnazjum

– Szkołę Podstawową Nr. 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 5 drużyn z klas III gimnazjum

-Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII SP i 1 drużyna z klasy III gimnazjum

Wyniki rywalizacji:

KLASY VIII SP

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

II miejsce – Zespół Szkół Katolickich ( drużyna granatowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna pomarańczowych )

 

KLASY III GIMNAZJUM

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czarnych )

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna niebieskich ) i Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna pomarańczowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czerwonych ) i Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

 

Nagrodzone szkoły :

klasy VIII – I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1

klasy III gimnazjum – I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a drużyny i szkoły które wygrały rywalizację, nagrody.

Młodzież w zakładach rzemieślniczych: