Get Adobe Flash player

Boże Ciało 2019

BOŻE CIAŁO 2019

Zarząd Cechu dziękuje koleżankom i kolegom za pomoc

 

w budowie naszego cechowego ołtarza na Boże Ciało.

 

A jak budowaliśmy można zobaczyć na zdjęciach.

 

(ołtarz na Boże Ciało członkowie Cechu budują już od

1952 roku )

 

 

VI Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego Złotów 4 kwietnia 2019

2 czerwca w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się VI Regionalny Konkurs Rzemiosła Fryzjerskiego. Do rywalizacji stanęły uczennice klas I, II i III Szkół Branżowych I stopnia z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, pilskiego i złotowskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski oraz Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit.

Organizatorami konkursu byli: Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Regionu Północnej Wlkp i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Puchary i nagrody ufundowali sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Miasta w Złotowie, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Firma GOLDWELL, Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, Wronkach i w Złotowie.

Atrakcją konkursu było pokazowe strzyżenie Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita i układanie fryzury Pani Annie Baranowskiej Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Zmagania młodych adeptów rzemiosła fryzjerskiego z podziwem obserwowali m. in. Pan Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Wicestarosta Złotowski Pani Malgorzata Sameć, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektor CKZiU w Złotowie Pani Anna Baranowska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Pan Michał Kaniewski, starsi cechów i kierownicy biur Cechów z Chodzieży, Czarnkowa, Wronek.

Konkurs był okazją do zaprezentowania i porównania umiejętności, a także próbą zmierzenia się ze stresem przed egzaminem czeladniczym.

Młodych fryzjerów oceniali mistrzowie:

– Barbara Korniowska – Przewodnicząca,

– Marlena Bajor – Firma GOLDWELL,

– Bożena Wesołowska.

 

Wyniki konkursu:

Dział Damski – Klasa I

Konkurencja Indywidualna

Fryzura awangardowa

 

I miejsce – Weronika Długa

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

II miejsce – Martyna Dassuj

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

III miejsce – Magdalena Pawłowska

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

 

Dział Damski – Klasa II

Konkurencja Indywidualna

„Powiew Lata” 

 

I miejsce – Karolina Nowak

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

II miejsce – Weronika Agnieszka Rompalska

Mistrz szkolący – Marta Majszczyk – Jastrowie

 

III miejsce – Karolina Śmiglak

Mistrz szkolący – Patrycja Brzozowska – Wronki

 

 

Dział Damski – Klasa III

Fryzura dzienna konsumencka

 

I miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

II miejsce – Natalia Glugla

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

 

Dział Męski – Klasa III

Fryzura klasyczna

 

I miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

II miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Weronika Cieślińska

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

 

Nagrodę specjalną Firmy GOLDWELL – voucher o wartości 2500,- zł na warsztaty zawodowe organizowane przez firmę GOLDWELL otrzymła Weronika Długa z Chodzieży – mistrz szkolący Dorota Kołodziejczyk.

WALNE ZGROMADZENIE 2019

         28 kwietnia 2019 r. w sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu.

        Obrady Walnego poprzedzone były uroczystą Mszą Św. w Górce Klasztornej w intencji północnej Wielkopolski, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, starszyzna cechowa, rzemieślnicy wraz z rodzinami i pracownikami.

Obecni byli przedstawiciele Cechów z Chodzieży, Rogoźna, Czarnkowa, Wronek, Złotowa, Spółdzielni Rzemieślniczej „KRAJNA” ze Złotowa, młodzież i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego z Chodzieży.

        Obrady otworzył Starszy Cechu Karol Pufal, by dalsze ich prowadzenie powierzyć Kol. Zdzisławowi Pietrasowi.

        Zgodnie z porządkiem obrad uchwalono regulamin i zatwierdzono porządek obrad, a następnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków.

        Następnie głos zabrał Starszy Cechu, który podsumował miniony rok działalności Cechu. Podkreślił, że udało się nam zachować system nauki zawodu i egzaminowania, mimo, iż śmiałe plany reform przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogły skończyć się katastrofą dla rzemieślniczej nauki zawodu. To dzięki przedstawicielom Cechu, którzy aktywnie działają na różnych forach, zarówno szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego, ale także powiatowego. Te działania są niezwykle ważne dla zachowania naszego przedstawicielstwa w życiu gospodarczym i społecznym.

        W dalszej części obrad wysłuchano sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań organów samorządowych Cechu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok, plan finansowy na 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Starszemu Cechu, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Absolutorium udzielono jednogłośnie.

        Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Samorząd Cechowy na kadencję 2019-2023. Starszym Cechu ponownie został wybrany Kol. Karol Pufal, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Ryszard Wiśniewski, a Przewodniczącym Sądu Cechowego – Kol. Stanisław Tomke. (Pełny skład Samorządu Cechowego – w zakładce „Informacja o Cechu ” Zarząd”).

       

Na wniosek Zarządu Cechu, Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował:

 • Platynową Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Zbigniewa Kucharczyka
  • Andrzeja Manikowskiego

 

 • Złotą Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Michała Adamczaka
  • Leona Grochowskiego
  • Henryka Matuszyka
  • Andrzeja Pietruszkę
  • Władysława Siemienieckiego

 

 • Srebrną Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Franciszka Banacha
  • Mirosława Błońskiego
  • Zdzisława Urbańskiego
  • Rafała Pietrasa

 

 • Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego
  • Krystynę Grabek
  • Kazimierza Dorscha
  • Zenona Jagodzińskiego
  • Romana Rudawskiego
  • Stanisława Tomke

 

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odznaczyła:

 • Złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Marię Pietras
  • Piotra Grzelaka
  • Zenona Pietrykowskiego
  • Annę Stawiszyńską

 

 • Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Piotra Bartosza
  • Pawła Burego
  • Karola Chylewskiego
  • Marię Dampc
  • Bogusława Gabriela
  • Janusza Groszczyka
  • Piotra Kowalskiego
  • Radosława Kozerę
  • Urszulę Kwaśniewską
  • Teresę Lis
  • Edytę Litwińską
  • Zdzisława Łańskiego
  • Andrzeja Misiaka
  • Wiesławę Moskal
  • Macieja Noculaka
  • Artura Pacyka
  • Andrzeja Pałuczaka
  • Annę Sarosik
  • Annę Tojzę

 

23 maja podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Maria Pietras (była długoletnia Kierownik Biura Cechu) otrzymała najwyższe Izbowe Odznaczenie „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”.

 

Złoty Herb 2018

19 marca bieżącego roku w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się finał konkursu pod nazwą „Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2018”. Organizatorami konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i Burmistrz Miasta Złotowa.

Podczas uroczystości ogłoszono także wyniki I Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mój biznes – Złotów Wielkopolskie Zdroje”.  Zadaniem trzyosobowych zespołów było przedstawienie pomysłów na biznes prowadzony w mieście. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie w składzie: Zuzanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Franciszek Maciejewski.

Podpisano również umowę o współpracy w zakresie kształcenia dualnego pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dokument podpisali dyrektor CKZiU Andrzej Hencel i Starszy Cechu Karol Pufal.

W sobotniej gali wzięli udział między innymi posłowie Krzysztof Paszyk i Grzegorz Piechowiak, senator Mieczysław Augustyn, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, przewodniczący Komisji kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego  Julian Brewka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Ewa Krupka – Zaręba oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu złotowskiego i miasta i gminy Łobżenica.

Honorowy patronat XIX edycji konkursu objęli pan Andrzej Maciejewski przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jerzy Bartnik Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Galę uświetnił występ zespołu „Hurtownia Uśmiechu” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie.

kapituła konkursu „Złoty Herb 2018”  obradowała w składzie: przewodniczący Ryszard Wiśniewski (Cech), zastępca przewodniczącego Małgorzata Chołodowska (Urząd Miasta), sekretarz Janusz Justyna (Rada Miasta), członkowie Kazimierz Łyjak (Cech)  i Edward Sieg (Cech).

Kapituła przyznała 17 nominacji i wyłoniła 6 laureatów.

 

 LAUREACI KONKURSU

 

Kategoria PRODUKCJA

 

TRANSVER Sp. z o.o.

Leśna 4

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria USŁUGI

 

MEBLE RAJO

Joanna Gapa

Dzierzążenko 24M

77-400 Złotów

 

Przedsiebiorstwo Komunalne SANIKONT – bis

Dzierzążenko 7c

77-400 Złotów

 

Kategoria HANDEL

 

Zakład Cukierniczy – Franciszek Tomke

CUKIERNICTWO – „KRAINA SŁODKOŚCI“

E. J. Osmańczyka 42

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria ROLNICTWO I AGROBIZNES

 

GOSPODARSTWO ROLNE

Januszewski Jacek  i Jerzy

Franciszkowo 11

77-400 Złotów

 

Kategoria ZDROWY ZŁOTÓW

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny

„MARCINEK” Tadeusz Łukasik

Domańskiego 54

77-400 Złotów

 

 

 

GWIAZDKA DLA DZIECI

GWIAZDKA DLA DZIECI

 

 

6 stycznia br. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował Gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zakładów rzemieślniczych.

Tradycyjnie paczki przywiózł Święty Mikołaj, a część artystyczną przygotowała młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie wraz z opiekunem grupy Panią Krystyną Januszkiewicz.

 

Zapraszamy do fotogalerii

 

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

 

10 października 2018 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego uczniów pierwszych klas Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy.

Przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. „wstępując w szeregi Rzemiosła pilnie wypełniać obowiązki ucznia rzemieślniczego, aby dobrą pracą wzmacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego i ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, a po ukończeniu nauki zawodu przystąpić do egzaminu czeladniczego.”

Pasowania Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysław Siemienieckiego, którzy wręczyli zaświadczenia i przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła złotowskiego Cechu.

Na uroczystości byli obecni: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, dyrektor CKZiU Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Anna Baranowska, Justyna Dmuchowska, Anna Ściubeł, wychowawcy klas I Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu w Złotowie.

 

 

II GRA  TERENOWA „BĄDŹ  PRZEDSIĘBIORCZY”

II GRA TERENOWA ,,BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY’’

 

Złotów 25-26.10.2018r.

 

Uczestnikami gry byli uczniowie klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z Miasta Złotowa.

W ramach zadań, które były do wykonania,uczniowie mogli bezpośrednio dowiedzieć się od właścicieli zakładów rzemieślniczych na temat profilu ich działalności, o prowadzeniu działalności rzemieślniczej, oraz o nauce zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Gra miała na celu również obserwację pracy w zakładach rzemieślniczych.

Drużyny otrzymały koszulki, każda drużyna w innym kolorze. Do zadań zależało m.in. odwiedzenie i przeprowadzenie wywiadów w zakładach rzemieślniczych zaznaczonych na planie Miasta Złotowa, zrealizowanie wyznaczonych zadań. Za każde poprawnie zrealizowane zadanie drużyna otrzymała punkty. Po powrocie do Domu Rzemiosła, każda drużyna przedstawiła prezentację z wykonania zadań i rozwiązywała zadania przygotowane przez organizatorów.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją.

Organizatorem gry był Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta Złotowa.

W grze uczestniczyło 16 pięcioosobowych grup plus nauczyciel-opiekun. Były to reprezentacje wszystkich klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych z Miasta Złotowa:

– Szkołę Podstawową Nr.1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII

– Szkołę Podstawową Nr.2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 2 drużyny z klas III gimnazjum

– Szkołę Podstawową Nr. 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII SP i 5 drużyn z klas III gimnazjum

-Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII SP i 1 drużyna z klasy III gimnazjum

Wyniki rywalizacji:

KLASY VIII SP

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

II miejsce – Zespół Szkół Katolickich ( drużyna granatowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna pomarańczowych )

 

KLASY III GIMNAZJUM

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czarnych )

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 2 ( drużyna niebieskich ) i Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna pomarańczowych )

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 3 ( drużyna czerwonych ) i Szkoła Podstawowa Nr. 1 ( drużyna zielonych )

 

Nagrodzone szkoły :

klasy VIII – I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr. 1

klasy III gimnazjum – I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a drużyny i szkoły które wygrały rywalizację, nagrody.

Młodzież w zakładach rzemieślniczych:

XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

DOROCZNA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

W niedzielę,24 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której przyświecało hasło:
„OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO WSPIERAJ RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

Msza Święta koncelebrowana była przez Biskupa Tarnowskiego Księdza dr Andrzeja Jeża.
W akcie zawierzenia Rzemiosło Polskie z rodzinami i współpracownikami, podziękowało najłaskawszej Matce za dotychczasową opiekę i zwróciło się z prośbą o dalszą opiekę nad ich domami i zakładami pracy.

Tradycyjnie podczas uroczystości wyróżnieni zostali Mistrzowie oraz Młodzi Adepci Rzemiosła – pracownicy młodociani.

W tym roku, jako jedyny, z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, wyróżnienie otrzymał nasz członek Cechu kol. Mirosław Błoński i jego uczeń Michał Szymczyk „za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych  i społecznych młodzieży”

Gratujemy!

Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter była elementem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

WALNE ZGROMDZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE 2018 r.

22 kwietnia 2018 roku do sali Domu Rzemiosła przybyli członkowie Cechu, by wziąć udział w najważniejszym rzemieślniczym spotkaniu w roku.

         Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym       w Górce Klasztornej, w które uczestniczyli rzemieślnicy z rodzinami i pracownikami, poczty sztandarowe i starszyzna cechowa z Cechów: z Chodzieży, Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Rogoźna, Wronek i Złotowa, poczet sztandarowy, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz delegacja Bractwa Strzeleckiego z Chodzieży z Wicestarostą Chodzieskim Panem Mirosławem Juraszkiem.

         Msza Święta, której przewodniczył Rektor Domu Zakonnego, Proboszcz, Kustosz Sanktuarium ks. Józef Bobel MSF, została odprawiona w intencjach:

 • Za pomyślny rozwój zakładów rzemieślniczych północnej Wielkopolski;
 • Za pomyślne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Złotowie;
 • Za powrót do zdrowia Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie – Jana Wojciecha Kapeli.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe, przyjęło uchwałę w sprawie planu finansowego na 2018 rok i o wysokości składki członkowskiej.

         Po wysłuchaniu głosów z sali, a także krótkiej dyskusji, Walne Zgromadzenie Członków Cechu udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

         W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Panie Anna Baranowska, Anna Ściubeł i Justyna Dmuchowska oraz Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile Pani Katarzyna Jeleń.

         Miłym akcentem było wręczenie zaległego odznaczenia „Honorowej Odznaki Rzemiosła Polskiego”, przyznanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie koledze Grzegorzowi Wyrobkowi.

         Uczestnicy i zaproszeni goście dyskutowali o obecnej kondycji zakładów rzemieślniczych.O mocnych i słabych stronach organizacji rzemieślniczych.

Z dużą troską wypowiadali się na temat kształcenia zawodowego pracowników młodocianych – przyszłych rzemieślników.

         Rozmawiano o współpracy organizacji cechowej z samorządami gminnymi, miejskimi i innymi instytucjami.

                  Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest jedyną okazją w roku gdzie mogą  spotkać się wszyscy członkowie Cechu.

  Zapraszamy galerii foto

Złote Herby 2017

3 marca br. w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się finał konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb”. Organizatorem konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa.

Konkurs stwarza możliwość zaprezentowania i promocji firm z powiatu złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica. Są to firmy rozwijające się, którym zależy na rozwoju regionu „Krajny Złotowskiej”, wspieraniu inicjatyw złotowskiego rzemiosła, lokalnej gospodarki i cennych projektów społecznych.

Do rozstrzygnięcia konkurs Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie powołał kapitułę w składzie:

Ryszard Wiśniewski – przewodniczący (Cech) i Anna Rogut – sekretarz (UM) oraz członkowie Małgorzata Chołodowska (UM), Kazimierz Łyjak (Cech), Edmund Sieg (Cech).

Nominacje i Złote Herby wręczali członkowie kapituły, członkowie Zarządu Cechu, radni Rady Miejskiej w Złotowie, posłowie Krzysztof Paszyk  i Marcin Porzucek, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit oraz Starszy złotowskiego  Cechu Karol Pufal.

O oprawę wokalno – muzyczną zadbał zespół „CHÓRtownia Uśmiechu” pod dyrekcją Tomasz Mendyka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Specjały kulinarne serwowała Restauracja „Milenium” Michała Wawrzyniaka.

Nominowani i laureaci:

Kategoria Produkcja:

Nominowani:

HAL SPAW SP. z. o. o

ENVI – FILTER POLAND Sp. z. o. o

Restauracja Folklor

Arma Firma Usługowo – Handlowa

Godło otrzymali:

Hal – Spaw Sp. z. o. o

Envi – Filter Poland Sp. z. o. o

Kategoria Handel

Nominacje:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo- Produkcyjna

Firma Handlowa Maja

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Łobżenica

Godło otrzymała:

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna

Kategoria Usługi

Nominacje:

Usługowo- Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Monika Design M. Ruta – Zygiel

Zacisze SP. Jawna

Zakład Usług Leśnych A. Stryszyk

Godło otrzymali:

Usługowo – Handlowy Zakład Mechaniki A. Traczuk

Tomke Meble – Stanisław Tomke

Kategoria Rolnictwo i Agrobiznes

Nominacje:

Gospodarstwo Agroturystyczne Furman

Folwark Hawaje

Peatco Sp. z o. o. o Kamień

Godło otrzymał:

Folwark Hawaje

Kategoria Zdrowy Złotów

Nominowani:

Estetica Clinic M. Zapilska – Pietreniak

Hipomedical Zabajka

UKS Football Academy

Godło otrzymał:

UKS Football Academy