Get Adobe Flash player

Gwiazdka dla dzieci 2017

STYCZEŃ 2017

GWIAZDKA DLA DZIECI

15 stycznia br jak co roku pracownicy Cechu wspólnie z członkami Zarządu zorganizowali gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w Cechu.

Tradycyjnie paczki rozdał św. Mikołaj, a część artystyczną pn. „Brzydkie Czytaj dalej

„ZŁOTY HERB 2016”

„ZŁOTY HERB 2016”

Szanowni Państwo .

Mamy zaszczyt zaprosić firmy działające na terenie Powiatu Złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica do udziału w kolejnej edycji konkursu p.n. „Powiatowe Godło Promocyjne ZŁOTY HERB”.

Główną ideą konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych, rolnictwa o agrobiznesu. Czytaj dalej

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, Gmina Miasto Złotów uruchomiła program „Złotowska Rodzina na 5”, który został przyjęty przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr VII.25.2015 w dniu
30 marca 2015 roku. Głównym celem programu jest zwiększanie szans rozwojowych
oraz życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych 3+ poprzez ułatwienie dostępu do miejskich instytucji kultury oraz miejskiej infrastruktury sportowej.
Czytaj dalej

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

19 października br. w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego pracowników młodocianych, którzy od 1 września uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w złotowskim Cechu. Ogółem 130 uczniów rozpoczęło naukę w systemie dualnym tj. praktyka w zakładzie rzemieślniczym, dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej. Czytaj dalej

IV REGIONALNY KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO

IV REGIONALNY KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO

ZŁOTÓW, 29.05.2016 r.

W sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się IV Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I, II, i III z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechach w Pile, Chodzieży, Wałczu i Złotowie.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski,

Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski oraz Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit. Czytaj dalej

ZŁOTE HERBY 2015

ZŁOTE HERBY 2015

W dniu 9 kwietnia 2016 r., po rocznej przerwie spowodowanej rezygnacją współorganizatora konkursu, Zarządu Powiatu Złotowskiego, w Sali

Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się podsumowanie konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb 2015”. Czytaj dalej

Spotkanie wigilijne i 70-lecie cechu

20 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno – opłatkowe złotowskiego Rzemiosła, połączone z rocznicą 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Na uroczystość przybyli m.in. Kś. kanonik Arkadiusz Kalinowski, Kś. Dariusz Chabraszewski, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Dyrektor WIR w Poznaniu Pan Tomasz Wika, Dyrektor CKZiU w Złotowie Pan Andrzej Hencel, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z Cechem oraz licznie przybyli rzemieślnicy i emeryci Cechu. Czytaj dalej

Gwiazdka dla dzieci 2015

14 stycznia br . jak co roku Zarząd Cechu wspólnie z pracownikami Cechu zorganizował gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i pracowników zakładów

rzemieślniczych.

Paczki przygotowane przez Cech rozdał Św. Mikołaj. Część artystyczną przygotowała młodzież z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Czytaj dalej

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO 2015

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO 2015

Ponad 100 młodych przyszłych adeptów rzemiosła klas I w 14 zawodach rzemieślniczych zostało 23 października br. uroczyście pasowanych na ucznia rzemieślniczego.

Najpierw złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Cechu, by następnie Szablą Kilińskiego zostać pasowanym przez Starszego Cechu w asyście Podstarszych złotowskiego Cechu.

Otrzymali również zaświadczenia o przyjęciu do grona pracowników młodocianych. To już wielowiekowa tradycja rzemiosła polskiego. Czytaj dalej

III Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

W dniu 24 maja  2015 roku w siedzibie złotowskiego cechu odbył się III Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego, zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Cech Rzemiosł różnych w Złotowie. W  konkursie udział wzięli uczniowie klas I, II oraz III z zakładów rzemieślniczych w powiatach pilskim, złotowskim, trzcianecko-czarnkowskim oraz wałeckim. Czytaj dalej