Get Adobe Flash player

Miejska GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży klas trzecich gimnazjów z Miasta Złotowa, które rozważa wybór dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym szkole branżowej I stopnia. Czytaj dalej

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

11 czerwca br. tym razem w hali sportowej przy al. Mickiewicza w Złotowie, do rywalizacji stanęli uczniowie kl. I, II i III z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego oraz złotowskiego. Czytaj dalej

Złote Herby 2016

18 lutego w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu o Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb 2016”.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Pan Andrzej Maciejewski oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik. Czytaj dalej

Gwiazdka dla dzieci 2017

STYCZEŃ 2017

GWIAZDKA DLA DZIECI

15 stycznia br jak co roku pracownicy Cechu wspólnie z członkami Zarządu zorganizowali gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w Cechu.

Tradycyjnie paczki rozdał św. Mikołaj, a część artystyczną pn. „Brzydkie Czytaj dalej

„ZŁOTY HERB 2016”

„ZŁOTY HERB 2016”

Szanowni Państwo .

Mamy zaszczyt zaprosić firmy działające na terenie Powiatu Złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica do udziału w kolejnej edycji konkursu p.n. „Powiatowe Godło Promocyjne ZŁOTY HERB”.

Główną ideą konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych, rolnictwa o agrobiznesu. Czytaj dalej

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, Gmina Miasto Złotów uruchomiła program „Złotowska Rodzina na 5”, który został przyjęty przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr VII.25.2015 w dniu
30 marca 2015 roku. Głównym celem programu jest zwiększanie szans rozwojowych
oraz życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych 3+ poprzez ułatwienie dostępu do miejskich instytucji kultury oraz miejskiej infrastruktury sportowej.
Czytaj dalej

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

19 października br. w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego pracowników młodocianych, którzy od 1 września uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w złotowskim Cechu. Ogółem 130 uczniów rozpoczęło naukę w systemie dualnym tj. praktyka w zakładzie rzemieślniczym, dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej. Czytaj dalej

IV REGIONALNY KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO

IV REGIONALNY KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO

ZŁOTÓW, 29.05.2016 r.

W sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się IV Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I, II, i III z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechach w Pile, Chodzieży, Wałczu i Złotowie.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski,

Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski oraz Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit. Czytaj dalej

ZŁOTE HERBY 2015

ZŁOTE HERBY 2015

W dniu 9 kwietnia 2016 r., po rocznej przerwie spowodowanej rezygnacją współorganizatora konkursu, Zarządu Powiatu Złotowskiego, w Sali

Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się podsumowanie konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb 2015”. Czytaj dalej