Get Adobe Flash player

Spotkanie wigilijne i 70-lecie cechu

20 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno – opłatkowe złotowskiego Rzemiosła, połączone z rocznicą 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Na uroczystość przybyli m.in. Kś. kanonik Arkadiusz Kalinowski, Kś. Dariusz Chabraszewski, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Dyrektor WIR w Poznaniu Pan Tomasz Wika, Dyrektor CKZiU w Złotowie Pan Andrzej Hencel, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z Cechem oraz licznie przybyli rzemieślnicy i emeryci Cechu. Czytaj dalej

Gwiazdka dla dzieci 2015

14 stycznia br . jak co roku Zarząd Cechu wspólnie z pracownikami Cechu zorganizował gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i pracowników zakładów

rzemieślniczych.

Paczki przygotowane przez Cech rozdał Św. Mikołaj. Część artystyczną przygotowała młodzież z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Czytaj dalej

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO 2015

PASOWANIE NA UCZNIA RZEMIEŚLNICZEGO 2015

Ponad 100 młodych przyszłych adeptów rzemiosła klas I w 14 zawodach rzemieślniczych zostało 23 października br. uroczyście pasowanych na ucznia rzemieślniczego.

Najpierw złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Cechu, by następnie Szablą Kilińskiego zostać pasowanym przez Starszego Cechu w asyście Podstarszych złotowskiego Cechu.

Otrzymali również zaświadczenia o przyjęciu do grona pracowników młodocianych. To już wielowiekowa tradycja rzemiosła polskiego. Czytaj dalej

III Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego

W dniu 24 maja  2015 roku w siedzibie złotowskiego cechu odbył się III Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego, zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Cech Rzemiosł różnych w Złotowie. W  konkursie udział wzięli uczniowie klas I, II oraz III z zakładów rzemieślniczych w powiatach pilskim, złotowskim, trzcianecko-czarnkowskim oraz wałeckim. Czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE

26 kwietnia 2015 r. w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Cechu.

Również w tym dniu jak co roku od 33 lat odbyła się pielgrzymka rzemieślników rzemieślników z północnej Wielkopolski do Górki Klasztornej, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji rzemieślników oraz obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Złotowie. Czytaj dalej

Najlepsi z najlepszych 2014

Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014”

15 marca 2015 roku w Hotelu Gromada w Pile odbyła się Gala „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, na którą zaproszono zakłady rzemieślnicze z terenu północnej wielkopolski, dyrektorów szkół zawodowych, władze samorządowe ze starostami i burmistrzami z terenu północnej wielkopolski. Czytaj dalej

Targi pracy 2015

TARGI „ RZEMIEŚLNICZE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”

W CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE

13 marca 2015 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyły się Targi Pracy dla uczniów klas III gimnazjów z powiatu złotowskiego.

Organizatorem Targów był Cech Rzemiosł Różnych i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Złotowie. Czytaj dalej

SPOTKANIE KOLĘDOWO – NOWOROCZNE 2015

SPOTKANIE KOLĘDOWO – NOWOROCZNE 2015

31 stycznia 2015 r. odbyło się Spotkanie Kolędowo-Noworoczne Złotowskiego Rzemiosła.

Starszy Cechu Karol Pufal wraz z Podstarszymi Zbigniewem Kucharczykiem i Władysławem Siemienieckim oraz członkami Zarządu Cechu powitał księży proboszczów Ks. Dariusza

Chabraszewskiego i ks. kanonika Arkadiusza Kalinowskiwego. Czytaj dalej

Podsumowanie egzaminów czeladniczych.

fot 8   27 listopada br. w Sali Domu Rzemiosła odbyło się podsumowanie egzaminów czeladniczych przeprowadzonych w 2014 r. przez komisje egzaminacyjne Wielkopolskiej

Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Prezentację podsumowującą egzaminy czeladnicze i prezentację „Przygotowanie

zawodowe pracowników młodocianych” przygotowała i przedstawiła Pani Katarzyna Jeleń

– Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile. Czytaj dalej

GRA MIEJSKA ‘GDZIE JEST PRACA”

GRA MIEJSKA ‘GDZIE JEST PRACA”

DSC0171223 października br. uczniowie gimnazjów szukali pracy w Złotowie.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej (20-24.10.2014 r) zorganizowana

została przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu we współpracy z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze i pracodawcami – rzemieślnikami z Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Gra Miejska przeznaczona była dla uczniów, którzy chcą wybrać jako ścieżkę

kariery zawodowej naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym. Czytaj dalej