Get Adobe Flash player

Nauka zawodu osób dorosłych

 

Nauka zawodu osób dorosłych

Zapraszamy rzemieślników do składania wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego osób dorosłych.

Czytaj dalej

Walne zgromadzenie 2010

Walne Zgromadzenie

26 kwietnia 2010 r. w Sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

W trakcie obrad zapoznano się ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego oraz sprawozdaniem finansowym.

Dla wyróżniających się rzemieślników wręczono odznaczenia, dyplomy oraz Certyfikaty Cechowe. Czytaj dalej