Get Adobe Flash player

Kongres Rzemiosła Polskiego

Kongres Rzemiosła Polskiego

10 czerwca 2010 roku w Pałacu Chodkiewiczów w warszawie odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego.

Gościem specjalnym pierwszej części obrad był pełniący obowiązki Prezydenta RP, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie mikro i małych firm dla polskiej gospodarki oraz podkreślił rolę rzemiosła w kształceniu zawodowym i przygotowaniu wykwalifikowanych kadr. Zapowiedział także, w przypadku wyboru na Prezydenta RP, powołanie Rady Gospodarczej, w której zasiedliby m.in. przedstawiciele ZRP.

Czytaj dalej

Nauka zawodu osób dorosłych

 

Nauka zawodu osób dorosłych

Zapraszamy rzemieślników do składania wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego osób dorosłych.

Czytaj dalej

Walne zgromadzenie 2010

Walne Zgromadzenie

26 kwietnia 2010 r. w Sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

W trakcie obrad zapoznano się ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego oraz sprawozdaniem finansowym.

Dla wyróżniających się rzemieślników wręczono odznaczenia, dyplomy oraz Certyfikaty Cechowe. Czytaj dalej