Get Adobe Flash player

Seminarium pn: „Razem dla rozwoju Rzemiosła”.

11 Września 2012 roku w Cechu rzemiosł Różnych w Złotowie odbyło się seminarium pn: „Razem dla rozwoju rzemiosła”, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w partnerstwie z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania.

Tematem projektu było zwiększenie zdolności adaptacyjnych wielkopolskich rzemieślników w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy w środowisku rzemieślniczym.

Celem seminarium było:

  • wskazanie korzyści wynikających z elastycznych form pracy zarówno dla pracodawców, jak i samych pracowników.
  • pokazanie, jak z jednej strony zmniejszać koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej zwiększać satysfakcję pracowników.
  • zaprezentowanie kształcenia ustawicznego, jako czynnika umożliwiającego nie tylko rozwój pracowników, ale również przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy.

Zapraszamy na kolejne szkolenia i seminaria organizowane w naszym Cechu.