Get Adobe Flash player

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

Ślubowanie i pasowanie pracowników młodocianych 2018

 

10 października 2018 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego uczniów pierwszych klas Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy.

Przyszli rzemieślnicy ślubowali na sztandar cechowy, ślubując m.in. „wstępując w szeregi Rzemiosła pilnie wypełniać obowiązki ucznia rzemieślniczego, aby dobrą pracą wzmacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego i ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, a po ukończeniu nauki zawodu przystąpić do egzaminu czeladniczego.”

Pasowania Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) dokonał Starszy Cechu Karol Pufal w asyście Podstarszych Michała Adamczaka i Władysław Siemienieckiego, którzy wręczyli zaświadczenia i przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła złotowskiego Cechu.

Na uroczystości byli obecni: Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, dyrektor CKZiU Andrzej Hencel, wicedyrektor CKZiU Anna Baranowska, Justyna Dmuchowska, Anna Ściubeł, wychowawcy klas I Szkół Branżowych I stopnia ze Złotowa, Jastrowia i Łobżenicy, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu w Złotowie.