Get Adobe Flash player

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW RZEMIOSŁA

19 października br. w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia rzemieślniczego pracowników młodocianych, którzy od 1 września uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w złotowskim Cechu. Ogółem 130 uczniów rozpoczęło naukę w systemie dualnym tj. praktyka w zakładzie rzemieślniczym, dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej. Najliczniejsze zawody to: mechanik pojazdów samochodowych 27 uczniów, sprzedawca 19, stolarz 13, fryzjer 12. Najmniej liczne zawody to: betoniarz – zbrojarz 1 uczeń, murarz-tynkarz 1, cukiernik 2, ślusarz 2.

Niestety w takich zawodach jak: piekarz, cieśla, elektromechanik, lakiernik samochodowy, wędliniarz nie ma chętnych do nauki. Oznacza to, że w tych zawodach za trzy lata nie będzie absolwentów.

Starszy Cechu Karol Pufal i Podstarsi Władysław Siemieniecki i Michał Adamczak repliką Szabli Kilińskiego (Patrona Rzemiosła Polskiego) – najwyższym odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego, pasowali i wręczyli okolicznościowe zaświadczenia o przyjęciu w poczet uczniów rzemiosła.

W uroczystościach wzięli udział: Wicestarosta złotowski Pan Daniel Sztych, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, dyrektor CKZiU w Złotowie Pan Andrzej Hencel, Wicedyrektor CKZiU Pani Dorota Mileszko, wychowawcy klas I Mariola Seredyn, Iwona Trzemecka, Jarosław Wojtasik, Zbigniew Wegner, mistrzowie szkolący, członkowie Zarządu Cechu.

Uroczystość była okazją do zapoznania przyszłych rzemieślników z historią rzemieślniczej nauki zawodu, do podtrzymania wielowiekowej tradycji rzemieślniczej, jaką jest pasowanie.

Zapraszamy do fotogalerii: