Get Adobe Flash player

Spotkanie kolędowe-noworoczne 2014

Na zaproszenie Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie do siedziby Cechu przy ulicy Cechowej na spotkanie kolędowe-noworoczne przybyło wielu gości i rzemieślników.

Starszy Cechu Karol Pufal w asyście podstarszych Zbigniewa Kucharczyka i Władysława Siemienieckiego witał wszystkich zebranych. Na zaproszenie rzemieślników przybyli do siedziby Cechu m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski, proboszcz parafii p.w. NMP Ks. Dariusz Chabraszewski, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Wicestarosta Pan Tomasz Fidler, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Stanisław Wełniak, Burmistrz Miasta i Gminy Krajenka Pan Stefan Kitela, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Krajenka Piotr Jończyk, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile Pan Wojciech Winiarski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Łucja Greczyło, Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Pan Grzegorz Karbowiak, Wójt Gminy Zakrzewo Pan Henryk Dobrosielski, Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Złotowie Panie: Dorota Mileszko, Lucyna Chwedczyk i Anna Ściubeł, Kierownik Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pan Henryk Kostrzewa, Prezes Spółdzielni Rzemieślniczej „Krajna” w Złotowie Pan Henryk Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej „Krajna” w Złotowie Pan Henryk Tadych.

Ksiądz Proboszcz Dariusz Chrabaszewski pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się wszyscy uczestnicy spotkania. Po krótkim podsumowaniu pracy Zarządu Cechu w 2013 i zamierzeniach na rok 2014 Starszy Cechu złożył życzenia na nowy 2014 rok i zaapelował o rozważenie startu rzemieślników – członków Cechu w zbliżających się wyborach samorządowych. Również zaproszeni goście w ciepłych, pełnych serdeczności słowach zwracali się do rzemieślników z życzeniami noworocznymi.

Zespół muzyczny „MiM” zadbał o uroczysty i podniosły nastrój.