Get Adobe Flash player

Spotkanie kolędowo – noworoczne

21 stycznia 2012 roku w Sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbyło się spotkanie kolędowo-noworoczne członków Cechu. Organizatorem spotkania był Zarząd Cechu, w którego imieniu Starszy Cechu Karol Pufal podsumował działalność Cechu w minionym 2011 roku oraz nakreślił plan na rok bieżący.

Na spotkaniu obecni byli m.in. Senator RP Mieczysław Augustyn, Wiceminister Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler, Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa Jerzy Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Miejsckiej w Złotowie Stanisław Pikulik, Dyrektor Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie Dorota Mileszko, Prezes Spółdzielni Rzemieślniczej „KRAJNA” w Złotowie Henryk Pawlicki.

Nie zabrakło złotowskich księży proboszczów Ks. Dariusza Chabraszewskiego i Ks. Arkadiusza Kalinowskiego.

Jak to na kolędzie jest w zwyczaju, po krótkiej modlitwie, wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę zaintonowaną przez księży proboszczów, przy akompaniamencie Kol. Eugeniusza Zawady.

Po podzieleniu się opłatkiem był krótki artystyczny występ w wykonaniu Łukasza Piosika.

Spotkanie było okazją do składania gratulacji i życzeń. Z okazji ukończenia pracy przez Pana Krystiana Cichańskiego na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Starszy Cechu wręczył list z podziekowaniem za współpracę z Cechem oraz pamiatkową statuetkę.

Z okazji 20-lecia Piekarni-Cukierni „CHRUPEK”, okoliczną tabliczkę umieszczono na polnym kamieniu otrzymali jej własciciele: Andrzej Barczak i Franciszek Miedziński.
Była też słodka niespodzianka: 7 kilogramowy tort na spotkanie ufundowała firma „CHRUPEK”.

Przy poczęstunku przygotowanym przez restaurację „CECHOWA” rozmowy rzemieślników o teraźniejszości i przyszłości rzemiosła trwały do późnych godzin nocnych.