Get Adobe Flash player

Spotkanie wigilijne i 70-lecie cechu

20 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno – opłatkowe złotowskiego Rzemiosła, połączone z rocznicą 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Na uroczystość przybyli m.in. Kś. kanonik Arkadiusz Kalinowski, Kś. Dariusz Chabraszewski, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Dyrektor WIR w Poznaniu Pan Tomasz Wika, Dyrektor CKZiU w Złotowie Pan Andrzej Hencel, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z Cechem oraz licznie przybyli rzemieślnicy i emeryci Cechu.
Starszy Cechu Pan Karol Pufal przybliżył najważniejsze wydarzenia z 70 letniej historii Cechu.
W panelu dyskusyjnym p.n. „Porozmawiajmy o rzemiośle” wzięli udział Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotów Pan Adam Pulit, Dyrektor WIR Pan Tomasz Wika i Pan Henryk Kostrzewa ( w zastępstwie Pana Andrzeja Hencla) – Kierownik Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Tradycyjnie po modlitwie i homilii Kś. Dariusza Chabraszewskiego, podzielono się opłatkiem, a goście złożyli życzenia dla wszystkich członków Cechu, deklarując współpracę i pomoc rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu.