Get Adobe Flash player

Szkolnictwo zawodowe – Kadry dla inwestora. Targi rzemiosła i kształcenia zawodowego.

Szkolnictwo zawodowe – Kadry dla inwestora. Targi rzemiosła i kształcenia zawodowego.

To tytuł konferencji, którą 23 listopada 2011 roku Wielkopolska Izba Rzemieślnicza zorganizowała wspólnie z Wielkopolską Wojewódzką komendą OHP. Konferencja odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie trwania targów „Gmina 2011”. Honorowy patronat objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

 Wśród słuchaczy i prelegentów pojawili się m. in. posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z niemal całej Polski, Wielkopolski kurator Oświaty, przedstawiciele Starostw Powiatowych i Gmin, rzemieślnicy i pracodawcy. Pięciu przedstawicieli pracodawców zostalo uhonorowanych specjalnymi, dorocznymi nagrodami Komendy Wojewódzkiej OHP. Wśród nagrodzonych był również członek naszego Cechu Kol. Janusz Kozera. Głównym celem konferencji było wskazanie na kluczowe znaczenie szkolnictwa zawodowego dla rozwoju gmin i powiatów. Podkreślono, iż bardzo często szkolnictwo zawodowe funkcjonuje w oderwaniu od potrzeb lokalnych rynków pracy. Tę lukę stara się wypełnić rzemiosło, ale nasze wysiłki muszą być skoordynowane z działaniami szkół zawodowych.