Get Adobe Flash player

Targi pracy 2015

TARGI „ RZEMIEŚLNICZE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”

W CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE

13 marca 2015 r. w Sali Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyły się Targi Pracy dla uczniów klas III gimnazjów z powiatu złotowskiego.

Organizatorem Targów był Cech Rzemiosł Różnych i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Złotowie.

Patronat Honorowy nad Targami Pracy objął Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski. Imprezę prowadził Pan Wojciech Winiarski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Pile. Prezentację zakładów rzemieślniczych, zasady zatrudniania pracowników młodocianych oraz naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym przedstawił Pan Karol Pufal – Starszy Cechu w Złotowie.

Tematem przewodnim Targów było zapoznanie młodzieży z zawodami rzemieślniczymi , ukierunkowanie oraz pomoc w wyborze zawodu. Młodzież miała możliwość rozmowy z zaproszonymi rzemieślnikami, którzy pokazywali w mini warsztatach naukę zawodu w swoich zakładach.

Dzięki obecności doradców zawodowych z CEiPM z Piły i pośrednika pracy, odwiedzający mogli skorzystać z porad, badań preferencyjnych i predyspozycje zawodowe, jak również zapoznać się z dostępnymi ofertami nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Za przyuczenie do zawodu młodzieży OHP zostali wyróżnieni złotowscy pracodawcy – rzemieślnicy: Pan Roman Rudawski – pomoc drogowa, mechanika, blacharstwo i lakiernictwo ze Złotowa, Piotr Grzelak – zakład mechaniki pojazdowej ze Złotowa oraz Bogusław Gabriel – zakład mechaniki pojazdowej z Zakrzewa.

Za współpracę oraz wszelką pomoc dla OHP został wyróżniony Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie Pan Karol Pufal.

Była to VII edycja Targów pracy w Złotowie.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży klas III gimnazjów oraz rzemieślników – pracodawców.