Get Adobe Flash player

Targi Pracy w Złotowie: Dobry rzemieślnik zawsze poszukiwany.

W dniu 28 marca 2011 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyły się Targi Pracy pt: ”Dobry rzemieślnik zawsze poszukiwany”.
Przedsięwzięcie zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Złotowie, wspólnie z Hufcem Pracy 15-26 w Pile i Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie.


Honorowy patronat nad całością sprawował przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu Karol Pufal.
Adresatem Targów była głównie młodzież ze szkół gimnazjalnych, sposobiąca się do dalszego kształcenia. Targi zapoznawały młodzież z zawodami rzemieślniczymi i możliwościami zdobywania takich zawodow.
Na targi przybyli: poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Karol Pufal, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Burmistrz Złotowa Stanisław Wełniak, zastępca Wójta Gminy Złotów Ryszard Biński, przedstawiciele instytucji rynku pracy i placówek edukacyjnych. Obecni byli liczni rzemieślnicy,  którzy kształcą młodzież w różnych zawodach, m. in. piekarza, masarza, dekarza, murarza, fryzjera.

Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali Wielkopolski Komendant Wojewódzki w Poznaniu OHP Piotr Zerbe, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile Wojciech Winiarski oraz dyrektor operacyjny WWK OHP i koordynator wojewódzki programu współfinansowanego przez EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy” – Jacek Cyprych,
Imprezę zagaiła doradczyni zawodowa Młodzieżowego Centrum Kariery w Złotowie, Iwona Damięcka.

Podczas Targów realizowany był obszerny program dla młodzieży. Obejmował on:
– pokaz filmu  pt. „ Od ucznia do czeladnika” o drodze edukacyjnej prowadzącej do egzaminu czeladniczego,
– spotkanie z rzemieślnikami, którzy kształcą w zawodzie,
– spotkanie ze specjalistami Cechu Rzemiosł Różnych, którzy udzielali wszechstronnych   informacji dotyczących  kształcenia w zawodach rzemieślniczych
– spotkanie z doradcami zawodowymi, którzy przedstawiali porady na temat przygotowania zawodowego i porusz na rynku pracy,
– spotkanie z wychowawcami Ochotniczego Hufca Pracy, służącymi informacjami o sposobie niwelowania zaniedbań edukacyjnych.
Podkreślić warto, że Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Złotowie, które funkcjonuje zaledwie od  roku, już po raz drugi wraz Hufcem Pracy 15 – 26 w Pile i Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie współorganizowało tak duże przedsięwzięcie, jak Targi Pracy o randze ponadpowiatowej.