Get Adobe Flash player

WALNE ZGROMADZENIE 2012

WALNE ZGROMADZENE 2012 r.

 29 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Poprzedzone było Mszą

św. w Górce Klasztornej (najstarszym sanktuarium Maryjnym w Polsce)

w intencji rzemieślników północnej wielkopolski i obrad Walnego Zgromadzenia członków Cechu w Złotowie. W tegorocznym dniu skupienia rzemieślników uczestniczyły sztandary, starszyzna cechowa oraz rzemieślnicy z rodzinami z cechów z Chodzieży, Piły, Czarnkowa, Trzcinki, Wronek i Złotowa.

Walne Zgromadzenie otworzył Starszy Cechu P. Karol Pufal. Chwilą ciszy

uczczono pamięć rzemieślników, którzy odeszli do wieczności w ostatnim roku.

Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Cechu złożył Starszy Cechu Karol Pufal, Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Ryszard Wiśniewski,

Sądu Cechowego przewodniczący Sądu Leon Grochowski.

Okolicznościowymi dyplomami i statuetkami uhonorowano rzemieślników

i pracowników zakładów rzemieślniczych, którzy wsparli remonty naszego Domu Rzemiosła. Wręczono też dyplomy za 15, 20, 25, 30 i 35 lecie członkostwa w Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in.

członek Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Kol. Ryszard Woźny, pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pile Pani Katarzyna Jeleń, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Stanisław Wełniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zlotowie

Pan Stanisław Pikulik, Kierownik kształcenia zawodowego z ZSE-M w

Złotowie Pan Stefan Kulwicki, Prezes Spółdzielni Rzemieślniczej „Krajna”

w Złotowie Pan Henryk Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni

Rzemieślniczej „Krajna” w Złotowie Pan Tadeusz Tomczyk, honorowy członek Cechu Kol. Jan Cholera.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Cechu i Komisji Rewizyjnej.

Obradom przewodniczył Kol. Zdzisław Pietras.

Zapraszamy do galerii.