Get Adobe Flash player

WALNE ZGROMADZENIE 2019

         28 kwietnia 2019 r. w sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu.

        Obrady Walnego poprzedzone były uroczystą Mszą Św. w Górce Klasztornej w intencji północnej Wielkopolski, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, starszyzna cechowa, rzemieślnicy wraz z rodzinami i pracownikami.

Obecni byli przedstawiciele Cechów z Chodzieży, Rogoźna, Czarnkowa, Wronek, Złotowa, Spółdzielni Rzemieślniczej „KRAJNA” ze Złotowa, młodzież i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego z Chodzieży.

        Obrady otworzył Starszy Cechu Karol Pufal, by dalsze ich prowadzenie powierzyć Kol. Zdzisławowi Pietrasowi.

        Zgodnie z porządkiem obrad uchwalono regulamin i zatwierdzono porządek obrad, a następnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków.

        Następnie głos zabrał Starszy Cechu, który podsumował miniony rok działalności Cechu. Podkreślił, że udało się nam zachować system nauki zawodu i egzaminowania, mimo, iż śmiałe plany reform przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogły skończyć się katastrofą dla rzemieślniczej nauki zawodu. To dzięki przedstawicielom Cechu, którzy aktywnie działają na różnych forach, zarówno szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego, ale także powiatowego. Te działania są niezwykle ważne dla zachowania naszego przedstawicielstwa w życiu gospodarczym i społecznym.

        W dalszej części obrad wysłuchano sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań organów samorządowych Cechu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok, plan finansowy na 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Starszemu Cechu, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Absolutorium udzielono jednogłośnie.

        Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Samorząd Cechowy na kadencję 2019-2023. Starszym Cechu ponownie został wybrany Kol. Karol Pufal, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Ryszard Wiśniewski, a Przewodniczącym Sądu Cechowego – Kol. Stanisław Tomke. (Pełny skład Samorządu Cechowego – w zakładce „Informacja o Cechu ” Zarząd”).

       

Na wniosek Zarządu Cechu, Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował:

 • Platynową Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Zbigniewa Kucharczyka
  • Andrzeja Manikowskiego

 

 • Złotą Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Michała Adamczaka
  • Leona Grochowskiego
  • Henryka Matuszyka
  • Andrzeja Pietruszkę
  • Władysława Siemienieckiego

 

 • Srebrną Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Franciszka Banacha
  • Mirosława Błońskiego
  • Zdzisława Urbańskiego
  • Rafała Pietrasa

 

 • Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego
  • Krystynę Grabek
  • Kazimierza Dorscha
  • Zenona Jagodzińskiego
  • Romana Rudawskiego
  • Stanisława Tomke

 

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odznaczyła:

 • Złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Marię Pietras
  • Piotra Grzelaka
  • Zenona Pietrykowskiego
  • Annę Stawiszyńską

 

 • Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Piotra Bartosza
  • Pawła Burego
  • Karola Chylewskiego
  • Marię Dampc
  • Bogusława Gabriela
  • Janusza Groszczyka
  • Piotra Kowalskiego
  • Radosława Kozerę
  • Urszulę Kwaśniewską
  • Teresę Lis
  • Edytę Litwińską
  • Zdzisława Łańskiego
  • Andrzeja Misiaka
  • Wiesławę Moskal
  • Macieja Noculaka
  • Artura Pacyka
  • Andrzeja Pałuczaka
  • Annę Sarosik
  • Annę Tojzę

 

23 maja podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Maria Pietras (była długoletnia Kierownik Biura Cechu) otrzymała najwyższe Izbowe Odznaczenie „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”.