Get Adobe Flash player

Walne zgromadzenie członków Cechu

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

    

 8 maja 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

     Przed obradami została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji rzemiosła w Sanktuarium Góreckim w Górce Klasztornej. Obecne były poczty sztandarowe i starszyzna cechowa z Cechów północnej Wielkopolski.

     W pierwszej części obrad starszy cechu podziękował członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Cechowego i pracownikom Biura za współpracę w minionej kadencji.

     Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu złożył Starszy Cechu Karol Pufal, Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Kazimierz Łyjak, Sądu Cechowego Przewodniczący Leon Grochowski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie udzielilo absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu.

     Długoletnich członków Cechu uhonorowano pamiatkowymi dyplomami. M.in. Kol. Jana Lewandowskiego za 50-lecie członkowstwa w Cechu.

     Następnie odbyły się wybory Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Cechowego, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Cechowego.

(Patrz > Zarząd Cechu)

     Uroczystości uświetnili swoją obecnością: członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: Michał Kaniowski i Ryszard Woźny, Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski, Stanisław Wełniak Burmistrz Miasta Złotowa, Katarzyna Jeleń Pełnomocnik WIR w Pile, Stefan Kulwicki przedstawiciel ZSE-M w Złotowie, Jan Cholera Honorowy Członek Cechu.

     Obradom przewodniczył Kol. Zdzisław Pietras.

Zapraszamy do foto galerii: