Get Adobe Flash player

WALNE ZGROMDZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE 2018 r.

22 kwietnia 2018 roku do sali Domu Rzemiosła przybyli członkowie Cechu, by wziąć udział w najważniejszym rzemieślniczym spotkaniu w roku.

         Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym       w Górce Klasztornej, w które uczestniczyli rzemieślnicy z rodzinami i pracownikami, poczty sztandarowe i starszyzna cechowa z Cechów: z Chodzieży, Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Rogoźna, Wronek i Złotowa, poczet sztandarowy, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz delegacja Bractwa Strzeleckiego z Chodzieży z Wicestarostą Chodzieskim Panem Mirosławem Juraszkiem.

         Msza Święta, której przewodniczył Rektor Domu Zakonnego, Proboszcz, Kustosz Sanktuarium ks. Józef Bobel MSF, została odprawiona w intencjach:

  • Za pomyślny rozwój zakładów rzemieślniczych północnej Wielkopolski;
  • Za pomyślne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Złotowie;
  • Za powrót do zdrowia Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie – Jana Wojciecha Kapeli.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe, przyjęło uchwałę w sprawie planu finansowego na 2018 rok i o wysokości składki członkowskiej.

         Po wysłuchaniu głosów z sali, a także krótkiej dyskusji, Walne Zgromadzenie Członków Cechu udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

         W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Panie Anna Baranowska, Anna Ściubeł i Justyna Dmuchowska oraz Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą w Pile Pani Katarzyna Jeleń.

         Miłym akcentem było wręczenie zaległego odznaczenia „Honorowej Odznaki Rzemiosła Polskiego”, przyznanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie koledze Grzegorzowi Wyrobkowi.

         Uczestnicy i zaproszeni goście dyskutowali o obecnej kondycji zakładów rzemieślniczych.O mocnych i słabych stronach organizacji rzemieślniczych.

Z dużą troską wypowiadali się na temat kształcenia zawodowego pracowników młodocianych – przyszłych rzemieślników.

         Rozmawiano o współpracy organizacji cechowej z samorządami gminnymi, miejskimi i innymi instytucjami.

                  Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest jedyną okazją w roku gdzie mogą  spotkać się wszyscy członkowie Cechu.

  Zapraszamy galerii foto