Get Adobe Flash player

XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

DOROCZNA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO

W niedzielę,24 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której przyświecało hasło:
„OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO WSPIERAJ RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

Msza Święta koncelebrowana była przez Biskupa Tarnowskiego Księdza dr Andrzeja Jeża.
W akcie zawierzenia Rzemiosło Polskie z rodzinami i współpracownikami, podziękowało najłaskawszej Matce za dotychczasową opiekę i zwróciło się z prośbą o dalszą opiekę nad ich domami i zakładami pracy.

Tradycyjnie podczas uroczystości wyróżnieni zostali Mistrzowie oraz Młodzi Adepci Rzemiosła – pracownicy młodociani.

W tym roku, jako jedyny, z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, wyróżnienie otrzymał nasz członek Cechu kol. Mirosław Błoński i jego uczeń Michał Szymczyk „za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych  i społecznych młodzieży”

Gratujemy!

Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter była elementem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.