Get Adobe Flash player

„Złote Herby 2011” rozdane!

 25 lutego br w Sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie już po raz trzynasty nagrodzono i wyróżniono firmy, które miały swój wkład w rozwój powiatu w roku 2011.

Celem konkursu było wyróżniono najlepszych produktów, usług, placówek handlowych oraz wydarzeń gospodarczych.

Konkurs zorganizowany został przez Zarząd Powiatu Złotowskiego i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Udział w konkursie zgłosiło 47 różnego rodzaju firm oraz instytucji. Nagrodą główną jest statuetka „Złotego Jelenia”.

W tegorocznej kapitule Zarząd Powiatu Złotowskiego reprezentowali: Tomasz Fidler – przewodniczący, Roman Runge i Jan Zając. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych reprezentowali: Zbigniew Kucharczyk – wiceprzewodniczący i Anna Stawiszyńska..

Kapituła przyznała 26 nominacji i 10 „Złotych Jeleni”.

W uroczystości rozdania nagród uczestniczyli ,m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn, członek Zarządu województwa wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska – Turek, starosta złotowski Ryszard Goławski, członkowie zarządu powiatu i zarządu Cechu, burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad gmin z terenu powiatu złotowskiego.

Uroczystość uświetniły dzieci i młodzież z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości znakomicie czuwał prowadzący Pan Karol Adler – Dyrektor Krajeńskiego Domu Kultury.

Promowanie przedsiębiorczości jest jednym z warunków lokalnego rozwoju. Konkurs był okazją promocji firm, które jak widać po wynikach stale się rozwijają.

Konkurs był okazją pokazania dobrej współpracy między władzami samorządu powiatowego a organizacją pracodawców jaką jest Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.