Get Adobe Flash player

„ZŁOTY HERB 2016”

„ZŁOTY HERB 2016”

Szanowni Państwo .

Mamy zaszczyt zaprosić firmy działające na terenie Powiatu Złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica do udziału w kolejnej edycji konkursu p.n. „Powiatowe Godło Promocyjne ZŁOTY HERB”.

Główną ideą konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych, rolnictwa o agrobiznesu.

Została wprowadzona również nowa kategoria : „Zdrowy Złotów” (promowanie działalności w obszarach plotki parorodzinnej, prozdrowotnej, opieki nas seniorami, osobami niesamodzielnymi, na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ekologii).

Niniejszy konkurs organizowany jest przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie oraz po raz pierwszy przez Burmistrza Miasta Złotowa jako współorganizatora konkursu.

Mamy nadzieję, że weźmiecie Państwo udział w konkursie, promując swoje firmy i dokonania, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie ”Krajny”.

Laureatom konkursu przyznane zostaną statuetki „złotych Jeleni” i Certyfikaty.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa                                                                                             Starszy Cechu

Adam Pulit                                                                                                                          Karol Pufal

Serdecznie zapraszamy !!!

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Cechu, ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 25 stycznia 2017 roku.

Do pobrania -> KARTA ZGŁOSZENIOWA