Get Adobe Flash player

ZŁOTY HERB 2018

ZŁOTY HERB 2018

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy zaszczyt zaprosić firmy działające na terenie Powiatu Złotowskiego i Miasta i Gminy Łobżenica do udziału w kolejnej edycji konkursu p.n. ,,Powiatowe Godło Promocyjne ZŁOTY HERB’’.

 

Główną ideą konkursu jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych, rolnictwa, agrobiznesu, oraz promowanie działalności w obszarach polityki prorodzinnej, prozdrowotnej, opieki nad seniorami, osobami niesamodzielnymi, na rzecz osób z niepełnosprawnością  oraz ekologii.

 

Niniejszym konkurs organizowany jest przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie oraz przez Burmistrza Miasta Złotowa jako współorganizatora konkursu.

 

Mamy nadzieję, że weźmiecie Państwo udział w konkursie, promując swoje firmy i dokonania, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie ,,Krajny”.

 

Laureatom konkursu przyznane zostaną statuetki ,, ZŁOTYCH HERBÓW i certyfikaty.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:

 

= PRODUKCJA  =USŁUGI  = HANDEL  =ROLNICTWO  = ZDROWY ZŁOTÓW

 

Z poważaniem

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa                                                              Starszy Cechu

    Adam Pulit                                                                                  Karol Pufal

 

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Cechu , ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.

 

Do pobrania —> KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU ZŁOTY HERB 2018