Noc Zawodowców 2021 Edycja 4.0 „Hybrydowo – zawodowo”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami i nauczycielami, do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0.

Data: 1 października 2021 r. (w godzinach od 17:00 do 20:00)

Miejsce:  Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

 1. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
  oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.

Intencją przedsięwzięcia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego i dualnego wśród młodzieży, promocja lokalnego rynku pracy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

W programie między innymi:

 1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
 • spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
 • pokazów zawodów
 • występów uczniów 
 1. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
 • „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
 • „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot! 
 1. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
  i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
 • „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
 • „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.
 1. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie
  i branżowo w subregionie pilskim.
 1. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.

Link na doradztwo zawodowe on-line – https://ascwrkdiz.clickmeeting.com/konsultacje-indywidualne-z-doradca-zawodowym-noc-zawodowcow-1-10-2021

 1. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.
 1. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, widowisko laserowe realizowany przez firmę Visual Sensation.
 1. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.

Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Partnerzy wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Centrum  Kształcenia  Zawodowego w Chodzieży

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Chodzieży

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Pile

Enea Operator S.A.

Europol Meble Polska Sp. z o.o. 

Ardagh Glass S.A.

Chodzieski Klub Gospodarczy

Signify

Planeta Ciast

Patronat medialny:

Eska Piła

Głos

AstaTV

67 Magazyn nad Gwdą i Notecią

Fakty Pilskie

Pilska TV

ExpressTV

Tętno Regionu

Wasze Media

Victor 11

Categories: Aktualności

pl_PLPolski