Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował w październiku br. uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia rzemieślniczego.

Uczniowie klas I z terenu Powiatu Złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica w kilku grupach złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar cechowy. Młodzież w podniosłej atmosferze, przy asyście Starszyzny Cechowej i pocztu sztandarowego ślubowali m. in. pilność i staranność w nauce zawodu, szacunek i tolerancję w stosunku do innych osób oraz wierność wartościom i zasadom rzemieślniczej profesji.

Uroczystego aktu pasowania – najwyższym, honorowym odznaczeniem Szablą Kilińskiego, dokonał Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie Karol Pufal. 

Honorowym gościem uroczystości był Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie Pan Krzysztof Doroszuk.

Categories: Aktualności

pl_PLPolski