Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA EDUKACYJNA SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG” organizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Było ono oficjalnym rozpoczęcie współpracy po podpisaniu czterostronnych porozumień zawartych przez Czytaj więcej ….…

Egzaminy w rzemiośle 2022 – WAŻNE ZMIANY !!!

UWAGA !!! Zmiany w systemie przeprowadzania egzaminów czeladniczych w 2022 r. Informujemy, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu Czytaj więcej ….…

pl_PLPolski