Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.09.2021 - 30.11.2021

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

275,23 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,86 zł

26,86 zł

rentowe

17,89 zł

4,13 zł

chorobowe

6,74 zł

wypadkowe

x*)

330,27 zł
(II rok nauki)

emerytalne

32,23 zł

32,23 zł

rentowe

21,47 zł

4,95 zł

chorobowe

8,09 zł

wypadkowe

x*)

385,32 zł
(III rok nauki)

emerytalne

37,61 zł

37,61 zł

rentowe

25,05 zł

5,78 zł

chorobowe

9,44 zł

wypadkowe

x*)

220,18 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

21,49 zł

21,49 zł

rentowe

14,31 zł

3,30 zł

chorobowe

5,39 zł

wypadkowe

x*)

pl_PLPolski