Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.09.2023 - 30.11.2023

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

560,46 zł
(I rok nauki)

emerytalne

54,70 zł

54,70 zł

rentowe

36,43 zł

8,41 zł

chorobowe

 13,73 zł

wypadkowe

x*)

630,52 zł
(II rok nauki)

emerytalne

61,54 zł

61,54 zł

rentowe

40,98 zł

9,46 zł

chorobowe

15,45 zł

wypadkowe

x*)

700,58 zł
(III rok nauki)

emerytalne

68,38 zł

68,38 zł

rentowe

45,54 zł

10,51 zł

chorobowe

17,16 zł

wypadkowe

x*)

490,40 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

47,86 zł

47,86 zł

rentowe

31,88 zł

7,36 zł

chorobowe

12,01 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

pl_PLPolski