Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.12.2021 - 28.02.2022

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

282,87 zł
(I rok nauki)

emerytalne

27,61 zł

27,61 zł

rentowe

18,39 zł

4,24 zł

chorobowe

6,93 zł

wypadkowe

x*)

339,44 zł
(II rok nauki)

emerytalne

33,13 zł

33,13 zł

rentowe

22,06 zł

5,09 zł

chorobowe

8,32 zł

wypadkowe

x*)

396,01 zł
(III rok nauki)

emerytalne

38,65 zł

38,65 zł

rentowe

25,74 zł

5,94 zł

chorobowe

9,70 zł

wypadkowe

x*)

226,29 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

22,09 zł

22,09 zł

rentowe

14,71 zł

3,39 zł

chorobowe

5,54 zł

wypadkowe

x*)

pl_PLPolski