Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.09.2022 - 30.11.2022

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

307,81 zł
(I rok nauki)

emerytalne

30,04 zł

30,04 zł

rentowe

20,01 zł

4,62 zł

chorobowe

7,54 zł

wypadkowe

x*)

369,38 zł
(II rok nauki)

emerytalne

36,05 zł

36,05 zł

rentowe

24,01 zł

5,54 zł

chorobowe

9,05 zł

wypadkowe

x*)

430,94 zł
(III rok nauki)

emerytalne

42,06 zł

42,06 zł

rentowe

28,01 zł

6,46 zł

chorobowe

10,56 zł

wypadkowe

x*)

246,25 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

24,03 zł

24,03 zł

rentowe

16,01 zł

3,69 zł

chorobowe

6,03 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

pl_PLPolski