Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.06.2022 - 31.08.2022

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

311,76 zł
(I rok nauki)

emerytalne

30,43 zł

30,43 zł

rentowe

20,26 zł

4,68 zł

chorobowe

7,64 zł

wypadkowe

x*)

374,11 zł
(II rok nauki)

emerytalne

36,51 zł

36,51 zł

rentowe

24,32 zł

5,61 zł

chorobowe

9,17 zł

wypadkowe

x*)

436,47 zł
(III rok nauki)

emerytalne

42,60 zł

42,60 zł

rentowe

28,37 zł

6,55 zł

chorobowe

10,69 zł

wypadkowe

x*)

249,41 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

24,34 zł

24,34 zł

rentowe

16,21 zł

3,74 zł

chorobowe

6,11 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

pl_PLPolski