Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie

01.03.2023 - 31.05.2023

Podstawa wymiaru składki

       Rodzaj ubezpieczenia

      Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

336,67 zł
(I rok nauki)

emerytalne

32,86 zł

32,86 zł

rentowe

21,88 zł

5,05 zł

chorobowe

8,25 zł

wypadkowe

x*)

404,01 zł
(II rok nauki)

emerytalne

39,43 zł

39,43 zł

rentowe

26,26 zł

6,06 zł

chorobowe

9,90 zł

wypadkowe

x*)

471,34 zł
(III rok nauki)

emerytalne

46,00 zł

46,00 zł

rentowe

30,64 zł

7,07 zł

chorobowe

11,55 zł

wypadkowe

x*)

269,34 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

26,29 zł

26,29 zł

rentowe

17,51 zł

4,04 zł

chorobowe

6,60 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

pl_PLPolski