Urodził się 16 kwietnia 1953 r. w Łobżenicy. Z racji tradycji rodzinnych – ojciec rozpoczął działalność w branży malarstwo – tapeciarstwo na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1978 r. rozpoczął własną działalność rzemieślniczą w branży malarstwo – tapeciarstwo. Działalność społeczną na rzecz rzemiosła rozpoczął w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, w latach 1982 – 1987 był członkiem Sądu Cechowego, od 1987 do 1990 członkiem Zarządu Cechu. W latach 1990 – 1996 – Starszy Cechu, 1996-1999 sekretarz Zarządu Cechu, od 1999 r. do chwili obecnej pełni funkcję Starszego Cechu. Od 1994 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.   

  Od 1994 r. jest delegatem WIR w Poznaniu na Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Jest pomysłodawcą utworzenia przy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie Ośrodka Szkolenia Kursowego. W latach 1988 – 1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Złotowie. Od 1990 do 1994 – radnym Rady Miejskiej w Złotowie – członkiem Zarządu Miasta, od 1998 do 2002 r. – radnym Rady Miejskiej w Złotowie – przewodniczącym Komisji Gospodarki Rady Miejskiej. Od 2010 do 2014 roku radnym Rady Powiatu Złotowskiego – Wiceprzewodniczącym Rady. Reprezentuje Wielkopolskie Rzemiosło w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Poznaniu, gdzie w latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, a od 2005 r. do 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, a 2013 Wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy.


     Za swoją działalność uhonorowany licznymi odznaczeniami rzemieślniczymi, w tym najwyższym – Honorową Szablą im. Jana Kilińskiego oraz odznaczeniami państwowymi m.in. „Zasłużony Działacz Kultury”, „Medalem Edukacji Narodowej”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Honorową Wojewody Wielkopolskiego Medal „AD PERPETUAM REI MEMORIAN” (Na wieczną pamiątkę),
honorową odznaką za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego, honorową odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej nadaną przez Ministra Gospodarki, Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.

pl_PLPolski