Zasady zawierania umów z pracownikami młodocianymi

Kandydaci na pracowników młodocianych, aby podpisać umowę na praktyczną naukę zawodu, powinni dostarczyć do Cechu:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy skierowanie.pdf
  • opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – dotyczy absolwentów szkoły podstawowej w przypadku, gdy kandydat w roku kalendarzowym nie ma ukończonych 15 lat.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Cech stworzy umowę w celu przygotowania zawodowego.

pl_PLPolski