Get Adobe Flash player

Główna

   Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

——————-

 

Ośrodek Szkolenia Kursowego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przyjmuje zapisy na następujące kursy w formie korespondencyjnej:

1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zgłoszenia na kurs pedagogiczny przyjmowane są do 17 marca 2021 r.                                                                                                                                                       

2. Kurs BHP dla pracowników. 

3. Kurs BHP dla pracodawców. 

4. Kurs BHP dla służb BHP w zakładzie pracy. Zgłoszenia na kursy BHP przyjmowane są do 31 marca 2021 r.                                                                                                                                                                                         

 

UWAGA!

Kurs BHP dla pracowników ważny jest 3 lata. 

Kurs BHP dla pracodawcy ważny jest 5 lat. 

——————————————————

 

 

 Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

77-400 Złotów, ul. Cechowa 11

tel./fax. 067 263 32 31

email: biuro@cech-zlotow.info


Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru ziemi złotowskiej i Miasta i Gminy Łobżenica.

  • udzielamy informacji na temat obowiązujących przepisów podatkowych, prawa pracy, przepisów BHP i ochrony środowiska.
  • udzielamy porad prawnych oraz wyjaśnień interpelacyjnych
  • udzielamy informacji i porad o sposobie załatwiania skarg
  • doradzamy jak uruchomić i rzetelnie prowadzić zakład
  • pomagamy w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży
  • organizujemy udział w wystawach, targach, kiermaszach i jarmarkach w kraju i za granicą
  • pośredniczymy w nawiązaniu kontaktów pomiędzy firmami
  • organizujemy szkolenia, seminaria, wykłady i warsztaty z różnych branż w kraju i za granicą
  • współpracujemy z organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą